Šiuolaikiškas tapatumas. Istorijos ir dabarties vertinimo kriterijai
-
Algimantas Valantiejus
Publikuota 1999-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6964
PDF

Reikšminiai žodžiai

identitetas
tautinis identitetas
tapatumo stygius
tapatumo perteklius
identiteto atvirumas

Kaip cituoti

Valantiejus A. (1999) „Šiuolaikiškas tapatumas. Istorijos ir dabarties vertinimo kriterijai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), p. 5-15. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6964.

Santrauka

Nemažai diskutuota, kaip vertinti šiuolaikišką socialinių saitų požiūriu tautinio identiteto apibrėžimą. Turint galvoje įprastus įvardijimus, butų galima teigti: kultūros bendrumas iki šiol buvo svarbiausia visuomenės ar tautos centro savybė, kuri į pirmą vietą kėlė žmonių įsitikinimų - simbolių, vertybių, normų - visumą. Kaip tik pastaruoju faktu remiamasi teigiant, kad švento naujosios bendruomenės autoriteto (centro) iškilimas buvo pagrindinė valstybės ir tautos formavimosi sąlyga: iki tautinės valstybės atsiradimo, dauguma žmonių gyveno "anapus tautos". Svarbu suprasti ir paaiškinti vieną pasikeitimą. "Oficialiosios religijos" centras, modernybės laikotarpiu tapęs daugelio "periferijos" atstovų, ypač moderniosios ideologijos pradininkų - inteligentų, simboliniu atskaitos tašku, rodos, praranda savo autoritetingą šventybės galią - intensyvaus informacinio žmonių bendravimo laikais paskiras individas nebesijaučia skausmingai nutolęs nuo centro. Šiandienos pasaulyje tautinio tapatumo samprata praranda savo buvusį aiškumą, glaustą ir paprastą įvardijimo pagrindą, taip pat vadinamąsias priskirtines savybes, o drauge ir apibrėžtumą. Įdėmiai pažvelgus į šios problemos istoriją, matyti, kad išlieka ne tik bendrieji bruožai, bet atsiranda ir esminis skirtumas - visos identiteto reikšmės palaipsniui išsivaduoja iš statiškos, "natūralios" būsenos ir yra perkeliamos į nuolat kintančią socialinių sąveikų paribį, kur viešpatauja du priešingi motyvai: arba tapatumo "stygius", arba "perteklius". Tad visai nenuostabu, kad pagrįstai keliamas reikalavimas daugiau paisyti atviro pasirinkimo galimybių. Reikėtų pripažinti, kad identiteto stygius ar perteklius egzistuoja kaip neįgyvendinama pastanga sukonstruoti patvarų tautinio tapatumo modelį. Dėl to randasi ir naujas, skiriamasis, apibrėžimas: visuomenė nėra natūraliai susidariusi vienovė: bet kurio identiteto paribio (periferijos) reikšmėms kaip tik ir trūksta natūralaus pagrindo. Todėl galima formuluoti hipotezę: šią dieną "tauta" yra pakankamai ar netgi labai specializuotų žmonių visuma, kurios funkcinis ryšys su esama socialine struktūra yra sudėtingesnis negu ankstesniais laikotarpiais. Tokia struktūra jau nebesiremia statiškais, priskirtiniais giminystės ar kilmės ryšiais. Specializuoti vaidmenys yra daug lengviau pasiekiami ir pasirenkami. Šiuolaikinė tauta daugiausia dėmesio skiria socialinio tapatumo stygiaus savivokai ir kritinio pobūdžio veiksniams, kurie susiję su asmens atstovavimo visumai esminiais pakitimais. Šiandieną svarbu yra ne tai, kam aš priklausau, bet kuo galėčiau tapti.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>