Lietuvių nacionalinis identitetas: etniškumo ir konfesiškumo santykio problema tarpukario Lietuvos Respublikoje (1918-1940)
-
Ramūnas Trimakas
Publikuota 1999-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6968
PDF

Reikšminiai žodžiai

nacionalinis identitetas
etniškumas
konfesiškumas
tautiškumas
pilietiškumas
tarpukario Lietuva
Anthony Smithas

Kaip cituoti

Trimakas R. (1999) „Lietuvių nacionalinis identitetas: etniškumo ir konfesiškumo santykio problema tarpukario Lietuvos Respublikoje (1918-1940)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), p. 67-80. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6968.

Santrauka

Pagrindinis straipsnio tikslas - panagrinėti lietuviškojo tautinio identiteto raidą tarpukario laikotarpiu (1918-1940-aisiais metais), kadangi tuo metu susiformavo nemaža dalis šių dienų lietuviškojo identiteto bruožų. Straipsnyje yra svarstomas besikeičiantis santykis tarp etniškumo ir konfesiškumo lietuvių nacionalinio identiteto kontekste, mėginant suformuluoti ir pagrįsti lietuviškosios savimonės poslinkių iš etninio-konfesinio į tautinį-pilietinį identiteto lygmenį hipotezę. Pritaikius teorinį A.Smitho modelį tarpukario lietuviškojo tautinio identiteto atvejui, išskirti du identiteto tipai: modernusis tautinis-pilietinis bei tradicinis etninis-konfesinis. Tarpukario laikotarpį galima apibūdinti kaip pereinamąjį laikotarpį, kai minėtieji tipai laipsniškai keitė vienas kitą, tačiau vienas kuris galutinai neįsigalėjo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.