"Vidutinio" lietuvio tapatybė: sąmoningumo prieštaros ties amžių riba
-
Paulius Subačius
Publikuota 1999-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6969
PDF

Reikšminiai žodžiai

tapatybė
visuomeninis kultūrinis kontekstas
savivoka

Kaip cituoti

Subačius P. (1999) „"Vidutinio" lietuvio tapatybė: sąmoningumo prieštaros ties amžių riba“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), p. 81-88. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6969.

Santrauka

Straipsnyje svarstoma amžiaus, visuomeninės padėties bei kultūrines patirties požiūriu "vidutinio" lietuvio tapatybės problematiką. Per pastarąjį dešimtmetį kultūrinio savęs priskyrimo socialinei visumai gairės pakito, atsirado pertrūkis tarp tapatybės struktūros ir aktualių gyvenimo pavidalų. Tapatybės ir visuomeninio kultūrinio konteksto prieštara ypač ryški šešiose savivokos plotmėse: interpretuojant istoriją, miestą, religinį prieraišumą, tautinį savitumą, valdžią ir bendruomenę. Vyrauja anachroniški ir iracionalūs sąmoningumo elementai bei kompensaciniai gynybiniai galvojimo modeliai. Jie trukdo formuotis visuomeninę politinę Lietuvos raidą atliepiančioms pilietinės ir valstybinės tapatybės linkmėms.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.