Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje
-
Bronius Genzelis
Publikuota 1999-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6970
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos sociologija
sociologijos istorija
Petras Leonas
Mykolas Riomeris

Kaip cituoti

Genzelis B. (1999) „Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), p. 89-95. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6970.

Santrauka

Tyrinėjant mokslo istoriją, svarbu atskleisti kiekvienos mokslinės disciplinos vietą krašto intelektualiniame gyvenime. Sociologijos istorija Lietuvoje ganėtinai mažai tyrinėta sritis. Tuo tarpu sociologinės problemos pradėtos gvildenti mūsų publicistikoje dar XX a. pirmame dešimtmetyje, t.y. tuo laiku, kai šis mokslas buvo embrioninėje stadijoje. Tada lietuvius labiausiai viliojo pozityvistinė sociologijos samprata, nors iki valstybingumo atstatymo mūsų krašte nebuvo sociologų profesionalų (sociologija buvo publicistikos žanras). Bene pirmasis Lietuvoje sociologinius metodus pradėjo taikyti M.Riomeris, susiedamas juos su konkrečių socialinių reiškinių analize. Tuo tarpu profesionaliai ir visapusiškai sociologija susidomėjo Petras Leonas, kuris šią discipliną ir pradėjo dėstyti savo gyvenimo saulėlydyje. Šiam veiksmui jį paskatino aktyvus dalyvavimas šalies politikoje, suvokimas, jog būtina apibendrinti vykstančius procesus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.