Dėl miestų lituanizavimo proceso ištakų ir specifikos
Istorinė sociologija
Vasilijus Safronovas
Publikuota 2016-03-23
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.1.9857
PDF

Reikšminiai žodžiai

urbanizacija
miestų nacionalizavimas
miestų lituanizavimas
ideologija

Kaip cituoti

Safronovas V. (2016) „Dėl miestų lituanizavimo proceso ištakų ir specifikos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 36(1), p. 32-56. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.1.9857.

Santrauka

Miestų nacionalizavimo procesas – su nacionaline bendruomene besitapatinančiųjų žmonių pastangos įvairiais būdais tame mieste įsigalėti – ilgajame XIX šimtmetyje reiškėsi didelėje Vidurio Rytų Europos dalyje. Toks nacionalizavimas šiame regione beveik visais atvejais reikšdavo daugiakultūrio miesto transformavimą į „savąjį“ miestą, esą priklausantį vienai nacijai. Nors šio proceso tyrimus Europos istoriografijoje šiandien jau sudėtinga būtų įvardyti inovatyviais, lietuvių pastangų įsigalėti miestuose tyrimai šiuo metu tik įsibėgėja, o į daugelį klausimų, ypač susijusių su pradiniu šio proceso etapu, iki šiol neatsakyta. Straipsnyje, remiantis dabartine tyrimų padėtimi, aiškinamasi, ar lietuvių pastangos įsigalėti miestuose gali būti apibendrinamos ir kontekstualizuojamos pagal bendraregionį pavyzdį. Siekiama atsakyti į klausimą, ar regiono kontekste miestų lituanizacija buvo kuo nors išskirtinė. Nagrinėjama, kokie veiksniai nulėmė šios lituanizacijos specifiką.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.