T. 36 Nr. 1 (2015): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 36 Nr. 1 (2015)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2016-03-23

Istorinė sociologija

Vasilijus Safronovas
Dėl miestų lituanizavimo proceso ištakų ir specifikos
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
32-56
PDF

Metodologija

Algimantas Valantiejus
Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. III. Relevantiškumo problema
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 485
57-202
PDF

Sociologijos istorija

Alvydas Noreika
Kavoliška Vinco Kudirkos psichobiografija
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
203-211
PDF

Kultūros sociologija

Lina Birškytė
Nostalgija kaip sociologinio tyrimo objektas: problemos ir teorinės prieigos
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 573
212-228
PDF

-

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Apie autorius
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
229
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Redakcijos kolegijos parengtieji nurodymai autoriams
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
230-231
PDF