Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. III. Relevantiškumo problema
Metodologija
Algimantas Valantiejus
Publikuota 2016-03-23
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.1.9858
PDF

Reikšminiai žodžiai

relevantiškumas
akivaizda
laisvė
lygybė
liberalizmas
natūralizmas
fenomenologija

Kaip cituoti

Valantiejus A. (2016) „Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. III. Relevantiškumo problema“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 36(1), p. 57-202. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.1.9858.

Santrauka

Trečioje esė dalyje nagrinėjama relevantiškumo problema. Pirma, relevantiškumas eksplikuojamas kaip gebėjimas nuskaidrinti „pamatinę metodinę įžvalgą“, vadovaujantis nuostata, kad analizė, įgyvendinta transcendentalinėje sferoje, taikytina ir natūraliosios laikysenos sferoje. Antra, tiriamos relevantiškumo problemos filosofinės ištakos, o tiksliau, aki-vaizdos problema. Trečia, relevantiškumo eksplikaciniai principai taikomi fenomenologiškai skaidrinant Tocqueville’io tezę (kad lygybė turi polinkį iš esmės pažeidinėti laisvės teises), skiriant keturis bendruosius laisvės nepakantumo nelaisvei ir nelaisvės artimumo laisvei postulatus ir tris konrečios analizės lygmenis. Kritiškai svarstoma skirtis tarp fenomenologijos ir liberalizmo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>