Postmaterialiųjų vertybių raida netikrumo sąlygomis. Lietuvos atvejis
Kultūros sociologija
Aida Savicka
Publikuota 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.2.9867
PDF

Reikšminiai žodžiai

vertybių kaita
postmaterializmas
išlikimo vertybės
savirealizacijos vertybės

Kaip cituoti

Savicka A. (2016) „Postmaterialiųjų vertybių raida netikrumo sąlygomis. Lietuvos atvejis“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 37(2), p. 106-119. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.2.9867.

Santrauka

Vakarietiškose visuomenėse stebima vertybių kaita, kuri įvardijama kaip laipsniškas perė­jimas nuo išlikimo prie savirealizacijos vertybių. Ligšioliniai postmaterialiųjų nuostatų tyrimai Lietuvoje rėmėsi dviejų Europos vertybių tyrimų duomenimis – 1990 ir 1999 metų. Jie parodė, kad mūsų visuo­menė nėra homogeniška šių vertybių požiūriu, ir yra prasminga kalbėti apie postmaterializmą Lietuvos kultūros kontekste, tačiau paliko daug neatsakytų klausimų apie postmaterialiųjų vertybių dinamiką mūsų visuomenėje. Šiame straipsnyje pristatomi 2005 ir 2008 metų tyrimų duomenys, kurie suteikia pagrindą naujoms įžvalgoms apie materialiųjų ir postmaterialiųjų vertybių pokyčius trapiame Lietuvos socialinia­me, politiniame ir ekonominiame kontekste.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.