T. 37 Nr. 2 (2015): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 37 Nr. 2 (2015)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2016-03-24

Socialinė teorija

Algis Mickūnas
Kritinė teorija ir jos kontroversijos
Santraukos peržiūros 553 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
5-28
PDF

Žinojimo sociologija

Arūnas Poviliūnas | Antanas Voznikaitis | Indrė Bielevičiūtė | Sandra Navickaitė | Paulė Stulginskaitė
Žinojimo sociologijos tyrimo projektas kaip sociologijos didaktikos eksperimentas
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
29-71
PDF

Politikos teorija

Vaidotas Valantiejus
Totalitarizmo inversijos samprata Sheldono S. Wolino politinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 487
72-84
PDF

Kultūros sociologija

Irena Šutinienė
Tautos istorijos pasakojimo raiška daugiakultūrėje aplinkoje: Pietryčių Lietuvos lenkų etninės grupės atvejis
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
85-105
PDF
Aida Savicka
Postmaterialiųjų vertybių raida netikrumo sąlygomis. Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
106-119
PDF

Visuomenės nuomonės analizė

Gediminas Navaitis | Vladas Gaidys
Lietuvos gyventojų požiūris į tos pačios lyties porų šeimines teises
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
120-126
PDF
Liutauras Kraniauskas | Aldis Gedutis
Socialinių ir humanitarinių mokslų vertės paieškos Lietuvoje: monizmas, pliuralizmas ir administracinė kontrolė
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
127-170
PDF

Recenzijos

Algimantas Valantiejus
Nuobodulio fenomenologija: iš nuo-bodulio į nuobodulį
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
171-181
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Apie autorius
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167
182
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Redakcijos kolegijos parengtieji nurodymai autoriams
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
183-184
PDF