T. 37 Nr. 2 (2015): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 37 Nr. 2 (2015)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2016-03-24

Socialinė teorija

Algis Mickūnas
Kritinė teorija ir jos kontroversijos
Santraukos peržiūros 609 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442
5-28
PDF

Žinojimo sociologija

Arūnas Poviliūnas | Antanas Voznikaitis | Indrė Bielevičiūtė | Sandra Navickaitė | Paulė Stulginskaitė
Žinojimo sociologijos tyrimo projektas kaip sociologijos didaktikos eksperimentas
Santraukos peržiūros 414 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439
29-71
PDF

Politikos teorija

Vaidotas Valantiejus
Totalitarizmo inversijos samprata Sheldono S. Wolino politinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
72-84
PDF

Kultūros sociologija

Irena Šutinienė
Tautos istorijos pasakojimo raiška daugiakultūrėje aplinkoje: Pietryčių Lietuvos lenkų etninės grupės atvejis
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
85-105
PDF
Aida Savicka
Postmaterialiųjų vertybių raida netikrumo sąlygomis. Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 522
106-119
PDF

Visuomenės nuomonės analizė

Gediminas Navaitis | Vladas Gaidys
Lietuvos gyventojų požiūris į tos pačios lyties porų šeimines teises
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 511
120-126
PDF
Liutauras Kraniauskas | Aldis Gedutis
Socialinių ir humanitarinių mokslų vertės paieškos Lietuvoje: monizmas, pliuralizmas ir administracinė kontrolė
Santraukos peržiūros 425 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
127-170
PDF

Recenzijos

Algimantas Valantiejus
Nuobodulio fenomenologija: iš nuo-bodulio į nuobodulį
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
171-181
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Apie autorius
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 174
182
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Redakcijos kolegijos parengtieji nurodymai autoriams
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190
183-184
PDF