T. 37 Nr. 2 (2015): Sociologija. Mintis ir veiksmas

T. 37 Nr. 2 (2015)

Sociologija. Mintis ir veiksmas
Publikuota 2016-03-24

Socialinė teorija

Algis Mickūnas
Kritinė teorija ir jos kontroversijos
Santraukos peržiūros 414 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
5-28
PDF

Žinojimo sociologija

Arūnas Poviliūnas | Antanas Voznikaitis | Indrė Bielevičiūtė | Sandra Navickaitė | Paulė Stulginskaitė
Žinojimo sociologijos tyrimo projektas kaip sociologijos didaktikos eksperimentas
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
29-71
PDF

Politikos teorija

Vaidotas Valantiejus
Totalitarizmo inversijos samprata Sheldono S. Wolino politinėje filosofijoje
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
72-84
PDF

Kultūros sociologija

Irena Šutinienė
Tautos istorijos pasakojimo raiška daugiakultūrėje aplinkoje: Pietryčių Lietuvos lenkų etninės grupės atvejis
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
85-105
PDF
Aida Savicka
Postmaterialiųjų vertybių raida netikrumo sąlygomis. Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
106-119
PDF

Visuomenės nuomonės analizė

Gediminas Navaitis | Vladas Gaidys
Lietuvos gyventojų požiūris į tos pačios lyties porų šeimines teises
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
120-126
PDF
Liutauras Kraniauskas | Aldis Gedutis
Socialinių ir humanitarinių mokslų vertės paieškos Lietuvoje: monizmas, pliuralizmas ir administracinė kontrolė
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
127-170
PDF

Recenzijos

Algimantas Valantiejus
Nuobodulio fenomenologija: iš nuo-bodulio į nuobodulį
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
171-181
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Apie autorius
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157
182
PDF
Sociologija. Mintis ir veiksmas
Redakcijos kolegijos parengtieji nurodymai autoriams
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167
183-184
PDF