T. 2 Nr. 43 (2021)

T. 2 Nr. 43 (2021)

Specialusis ugdymas
Publikuota 2022-05-24

Articles

Stefanija Ališauskienė
Į besimokantįjį orientuotas mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų ugdymas, taikant personalizuotą mokymąsi
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 505
11-51
PDF
Simona Daniutė | Ingrida Staliūnienė
Fonologinių gebėjimų apibrėžtis, įvertinimas bei sąsajos su skaitymo sutrikimu (disleksija)
Santraukos peržiūros 620 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498
53-108
PDF
109-146
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė | Vilma Makauskienė
Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197
147-199
PDF
Indrė Ungeitytė | Stefanija Ališauskienė
Kurčiųjų ir neprigirdinčių studentų įsitraukimo į universitetines studijas galimybės: Jungtinės Karalystės patirtis
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
201-242
PDF
Nodira Israilova
Pagrindiniai rizikos grupės vaikų reabilitacijos aspektai
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
243-318
PDF