T. 2 Nr. 43 (2021)

T. 2 Nr. 43 (2021)

Specialusis ugdymas / Special education
Specialusis ugdymas
Publikuota 2022-05-24

Articles

Stefanija Ališauskienė
Į besimokantįjį orientuotas mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų ugdymas, taikant personalizuotą mokymąsi
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
11-51
PDF
Simona Daniutė | Ingrida Staliūnienė
Fonologinių gebėjimų apibrėžtis, įvertinimas bei sąsajos su skaitymo sutrikimu (disleksija)
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
53-108
PDF
109-146
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė | Vilma Makauskienė
Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
147-199
PDF
Indrė Ungeitytė | Stefanija Ališauskienė
Kurčiųjų ir neprigirdinčių studentų įsitraukimo į universitetines studijas galimybės: Jungtinės Karalystės patirtis
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
201-242
PDF
Nodira Israilova
Pagrindiniai rizikos grupės vaikų reabilitacijos aspektai
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
243-318
PDF