T 2 Nr. 43 (2021): Specialusis ugdymas

T 2 Nr. 43 (2021)

Specialusis ugdymas
Publikuota 2022-05-24

Articles

Stefanija Ališauskienė
Į besimokantįjį orientuotas mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų ugdymas, taikant personalizuotą mokymąsi
Santraukos peržiūros 618 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 743
11-51
PDF
Simona Daniutė | Ingrida Staliūnienė
Fonologinių gebėjimų apibrėžtis, įvertinimas bei sąsajos su skaitymo sutrikimu (disleksija)
Santraukos peržiūros 1133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1045
53-108
PDF
109-146
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė | Vilma Makauskienė
Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
147-199
PDF
Indrė Ungeitytė | Stefanija Ališauskienė
Kurčiųjų ir neprigirdinčių studentų įsitraukimo į universitetines studijas galimybės: Jungtinės Karalystės patirtis
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
201-242
PDF
Nodira Israilova
Pagrindiniai rizikos grupės vaikų reabilitacijos aspektai
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
243-318
PDF