Darbo rinkos konjunktūros vertinimas Europos Sąjungos šalyse
Straipsniai
Viktorija Tauraitė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13670
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbo rinkos konjunktūra
darbo paklausa
darbo pasiūla
pirmųjų skirtumų modelis Europos Sąjungos šalys

Kaip cituoti

Tauraitė V. (2017) „Darbo rinkos konjunktūros vertinimas Europos Sąjungos šalyse“, Lietuvos statistikos darbai, 56(1), p. 41-52. doi: 10.15388/LJS.2017.13670.

Santrauka

Šiame straipsnyje siekiama išsiaiškinti darbo rinkos konjunktūros pokyčius lemiančius veiksnius Europos Sąjungos šalyse bei analizuojamų veiksnių poveikį darbo rinkos konjunktūrai. Ekonometriniame modelyje sutelkiamas dėmesys ir į išsivysčiusių, ir mažiau išsivysčiusių šalių skirtumus. Straipsnyje apibrėžiama darbo rinkos konjunktūros samprata, jai įtaką turintys veiksniai bei jiems matuoti tinkami rodikliai. Darbo rinkos konjunktūrai vertinti sudaromas natūralesnis, paprasčiau interpretuojamas pirmųjų skirtumų (FD – First Difference) modelis, kuris buvo papildytas kintamaisiais aprašančiais atskirų metų įtaką. Straipsnyje taip pat suformuluotos dvi hipotezės, kurios buvo atmestos atlikus ekonometrinę analizę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.