T. 56 Nr. 1 (2017): Lietuvos statistikos darbai

T. 56 Nr. 1 (2017)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2017-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
Pratarmė
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19

Straipsniai

Vladislava Stankūnienė
Lietuvos gyventojų senėjimo ilgalaikė trajektorija: fundamentalieji ir specifiniai veiksniai
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
Arūnas Pocius | Donatas Burneika
Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
Dovilė Stumbrienė | Audronė Jakaitienė | Rimantas Želvys
Švietimo sistemos stebėsena: išteklių ir rezultatų indeksų sąveika
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
Viktorija Tauraitė
Darbo rinkos konjunktūros vertinimas Europos Sąjungos šalyse
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Akvilė Mazanauskaitė
Nelson-Siegel modelio pritaikymas euro zonos palūkanų kreivėms
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Oluwole Nuga | G. N. Amahia | Fatai Salami
Optimalieji planai apribotiesiems didžiausiojo tikėtinumo įvertiniams atsitiktiniame padalytųjų sklypų modelyje
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Vaidotas Kanišauskas | Karolina Piaseckienė
Geometrinio atstatymo proceso prognozavimas
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Stanislav Lohvinenko | Kostiantyn Ralchenko
Didžiausiojo tikėtinumo įvertinimas trupmeniniame Vasiceko modelyje
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Arun Kumar Rao | Himanshu Pandey | Kusum Lata Singh
p-mačio Rayleigho skirstinio parametro proporcingajame didumui ėmime Bayeso įvertinimas
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22

Pabaigos puslapiai

Artėjantys renginiai
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21