Optimalieji planai apribotiesiems didžiausiojo tikėtinumo įvertiniams atsitiktiniame padalytųjų sklypų modelyje
Straipsniai
Oluwole Nuga
Bells University of Technology, Nigeria
G. N. Amahia
University of Ibadan, Nigeria
Fatai Salami
Bells University of Technology, Nigeria
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13672
PDF

Reikšminiai žodžiai

ištisinis sklypas
padalytasis sklypas
asimptotinė dispersija
dispersinės komponentės
optimalumo kriterijai

Kaip cituoti

Nuga O., Amahia G. N. ir Salami F. (2017) „Optimalieji planai apribotiesiems didžiausiojo tikėtinumo įvertiniams atsitiktiniame padalytųjų sklypų modelyje“, Lietuvos statistikos darbai, 56(1), p. 64-71. doi: 10.15388/LJS.2017.13672.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas eksperimento plano efektas (poveikis, įtaka) dispersijos komponenčių didžiausio tikėtinumo įvertiniui visiškai randomizuotame padalytųjų sklypų modelyje. Modelis naudojamas aprašyti atsaką, kai eksperimente ištisinio ir padalytojo sklypo faktoriai yra atsitiktiniai. Darbe sudarytos subalansuotų planų su vienodu eksperimentų skaičiumi grupės ir palygintas jų optimalumas naudojant išvestą Fisherio informacijos matricą bei apribotuosius didžiausiojo tikėtinumo įvertinius. Optimalumas matuojamas D-optimalumo kriterijumi; gaunami optimalieji planai priklauso nuo dispersijos komponenčių santykinių dydžių. Rezultatai rodo, kad tuomet, kai faktorių dispersijos yra didesnės už paklaidų dispersijas, planų, kuriuose absoliutinis skirtumas tarp ištisinių sklypų skaičiaus ir padalintųjų sklypų faktoriaus lygių kiekio yra santykinai mažas, statistinis efektyvumas, palyginti su kitais planais, gerokai išauga.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.