Daugelio elementų paskirstymo problema: pirmumo strategijos analizė
Straipsniai
Gediminas Murauskas
Vilnius University, Lithuania
Marijus Radavičius
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2016.13869
PDF

Reikšminiai žodžiai

daugelio elementų paskirstymas
pirmumo principas
preferencijos
cenzūruotoji regresija

Kaip cituoti

Murauskas G. ir Radavičius M. (2016) „Daugelio elementų paskirstymo problema: pirmumo strategijos analizė“, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), p. 70-80. doi: 10.15388/LJS.2016.13869.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas atskiras daugelio elementų paskirstymo uždavinio atvejis – studentų dalykų pasirinkimo (paskirstymo) problema. Darbe analizuojama Vilniaus Universiteto bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo praktika iki 2016 metų. Tiriamosios analizės rezultatai parodo, kad taikomas dalykų paskirstymas pirmumo principu nėra efektyvus. Norint palyginti dalykų paskirstymo algoritmus reikia turėti duomenų aibę su studentų preferencijomis. Darbe, naudojant cenzūruotos regresijos modelį, turimų realių duomenų pagrindu pasiūlytas studentų preferencijų generavimo algoritmas. Imituotų preferencijų duomenys panaudoti lyginant kelių plačiai taikomų praktikoje paskirstymo algoritmų charakteristikas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.