T. 54 Nr. 1 (2015): Lietuvos statistikos darba

T. 54 Nr. 1 (2015)

Lietuvos statistikos darbai
Lietuvos statistikos darba
Publikuota 2015-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
Pratarmė
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18

Straipsniai

Jekaterina Navickė
Skurdo dinamika Lietuvoje: ilgalaikiškumas, perėjimai, postūmiai
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Arūnas Pocius
Šešėlinės ekonomikos ir neoficialaus užimtumo būklės bei tendencijų įvertinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
Linas Naujanis | Danutė Krapavickaitė
Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
Kwaku F. Darkwah | Richard Tawiah | Maxwell Adu-Gyamfi
Dvifaktorinė dispersinė analizė pajamų surinkimo skirtumams tirti
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Daina Filatovaitė | Nomeda Bratčikovienė
Lietuvos ūkio gamybinių ryšių modeliavimas
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
Vytautas Kėdaitis | Justina Girčytė
Lietuvos kredito unijų veiklos efektyvumo vertinimas
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
Bernardo Jo˜ao Rota | Thomas Laitila
Kai kurių persvėrimo metodų, skirtų atsižvelgti į neatsakymus, palyginimas
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Eimantas Palionis | Viktoras Chadyšas
Metodai sporto komandoms reitinguoti
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
Monika Lapėnaitė-Gedvilė | Karolina Piaseckienė | Marijus Radavičius
Tekstų nehomogeniškumo tyrimas naudojant žymeklius
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
Jurgita Židanavičiūtė | Audrius Vaitkus
Tiesinių mišriųjų modelių taikymas kelio dangos savybių pakartotiniuose matavimuose
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Rūta Simanavičienė | Jovita Cibulskaitė
Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56