Tiesinių mišriųjų modelių taikymas kelio dangos savybių pakartotiniuose matavimuose
Straipsniai
Jurgita Židanavičiūtė
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Audrius Vaitkus
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Publikuota 2015-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2015.13885
PDF

Reikšminiai žodžiai

tiesiniai mišrieji modeliai
pakartotiniai matavimai
priklausomi duomenys

Kaip cituoti

Židanavičiūtė J. ir Vaitkus A. (2015) „Tiesinių mišriųjų modelių taikymas kelio dangos savybių pakartotiniuose matavimuose“, Lietuvos statistikos darbai, 54(1), p. 101-109. doi: 10.15388/LJS.2015.13885.

Santrauka

Straipsnyje atlikta Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Kelių tyrimo institute surinktų duomenų statistinė analizė, siekiant įvertinti įvairių veiksnių įtaką tiriamos kelio dangos laikomajai gebai. Matavimai atlikti keturiuose skirtinguose kelio ruožuose (klasteriuose), kuriuose laikomoji geba matuojama atskiruose dangos taškuose, ir matavimai tuose pačiuose taškuose kartojami skirtingais metais ir jų sezonais – turimi pakartotiniai matavimai, dėl kurių duomenys yra priklausomi. Priklausomumas gali atsirasti ir dėl klasterių, nes dėl tam tikrų, tik konkrečiam klasteriui būdingų savybių, taškai klasteryje gali būti priklausomi. Dėl šių priežasčių šioje statistinėje analizėje vietoje įprastų tiesinės regresijos modelių yra taikomi tiesiniai mišrieji modeliai (angl. Linear mixed model). Pastarieji leidžia įvertinti laikomosios gebos skirtumus ne tik tarp tam tikrų fiksuotų dangos savybių, bet ir atsižvelgti į kiekvieno klasterio ar į tyrimą įtraukto dangos taško klasteryje ypatumus bei pakartotinių matavimų priklausomumą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.