Administracinių duomenų kokybės matavimo tyrimų planas ir vertinimo metodai
Straipsniai
James J. Brown
University of Southampton, UK
Oksana Honchar
National Academy of Statistics, Ukraine
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2012.13901
PDF

Reikšminiai žodžiai

kokybės tyrimai
administraciniai duomenys
vertinimas

Kaip cituoti

Brown J. J. ir Honchar O. (2012) „Administracinių duomenų kokybės matavimo tyrimų planas ir vertinimo metodai“, Lietuvos statistikos darbai, 51(1), p. 5-16. doi: 10.15388/LJS.2012.13901.

Santrauka

Valstybinės statistikos įstaigos vis dažniau bando patikslinti tradiciniu (apklausos) būdu gautus statistinių tyrimų rezultatus arba pakeisti juos administraciniais duomenimis, kuriais siekiama pagerinti tyrimo kokybę, kai nėra gero populiacijos registro. Anglijos ir Velso gyventojų 2011 metų surašymo programa yra pavyzdys, kaip tradicinį surašymą siekiama pakeisti kitos organizacijos ir kitais tikslais surinktais administraciniais duomenimis, neturint gero registro. Statistikos įstaigos taip pat vykdo panašius projektus verslo statistikoje, bandydamos pasinaudoti administraciniais šaltiniais, kad sumažintų kaštus ir naštą respondentams. Šiame straipsnyje aptariami administracinių duomenų kokybės aspektai, susitelkiant ties tikslumo ir suderinamumo elementais. Įtraukiant šias koncepcijas į bendros tyrimo paklaidos rėmus, išryškinamos tos komponentės, kurios statistikos įstaigoje turi būti matuojamos, skaičiuojant įverčius iš administracinių duomenų. Nagrinėjamas tiek priklausomų, tiek nepriklausomų kokybės tyrimų naudojimas, siekiant įvertinti administracinių duomenų matavimo ir aprėpties aspektus bei pagerinti įverčių, gautų iš administracinių duomenų, kokybę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.