T. 51 Nr. 1 (2012): Lietuvos statistikos darbai

T. 51 Nr. 1 (2012)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2012-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
Pratarmė
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13

Straipsniai

James J. Brown | Oksana Honchar
Administracinių duomenų kokybės matavimo tyrimų planas ir vertinimo metodai
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Andrius Čiginas
Pasikliautinieji intervalai oficialiojoje statistikoje: Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Eglė Ignatavičiūtė | Rasa Mikalauskaitė-Arminienė | Jonas Šiaulys
Mirtingumo prognozavimas Lee-Carter’io metodu
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
Meelis K¨a¨arik | Ants Kaasik
Įmokų vertinimas taikant C&RT/Puasono modelį ir jo apibendrinimas
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Güneş Mutlu | Ahmet Mete Çilingirtürk
Socialinis fakultetų tinklas pagal studentų pasirinkimus, siekiant aukštesnio išsilavinimo
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Svetlana Jesiļevska
Inovacijų statistikos metodologiniai aspektai ir Latvijos inovatyvumas
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
Algimantas Misiūnas | Rūta Jazukevičiūtė
Lietuvos gyventojų lūkesčiai ir jų vertinimo galimybės
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Vladas Rimkus
Lietuvos prekyba šakos viduje su pagrindinėmis šalimis partnerėmis
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Einārs Ulnicāns
Bendrojo vidaus produkto ir darbo jėgos rodiklių kitimo tendencijos Baltijos šalyse 2000 – 2011 metais
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Inna Zhukovich | Julia Ryzhkova
Realiųjų išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai Ukrainoje vertinimas
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20