T. 51 Nr. 1 (2012): Lietuvos statistikos darbai

T. 51 Nr. 1 (2012)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2012-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
Pratarmė
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80

Straipsniai

James J. Brown | Oksana Honchar
Administracinių duomenų kokybės matavimo tyrimų planas ir vertinimo metodai
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
5-16
PDF
Andrius Čiginas
Pasikliautinieji intervalai oficialiojoje statistikoje: Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
17-21
PDF
Eglė Ignatavičiūtė | Rasa Mikalauskaitė-Arminienė | Jonas Šiaulys
Mirtingumo prognozavimas Lee-Carter’io metodu
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
22-35
PDF
Meelis K¨a¨arik | Ants Kaasik
Įmokų vertinimas taikant C&RT/Puasono modelį ir jo apibendrinimas
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
36-50
PDF
Güneş Mutlu | Ahmet Mete Çilingirtürk
Socialinis fakultetų tinklas pagal studentų pasirinkimus, siekiant aukštesnio išsilavinimo
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
51-56
PDF
Svetlana Jesiļevska
Inovacijų statistikos metodologiniai aspektai ir Latvijos inovatyvumas
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
57-65
PDF
Algimantas Misiūnas | Rūta Jazukevičiūtė
Lietuvos gyventojų lūkesčiai ir jų vertinimo galimybės
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143
66-72
PDF
Vladas Rimkus
Lietuvos prekyba šakos viduje su pagrindinėmis šalimis partnerėmis
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
73-79
PDF
Einārs Ulnicāns
Bendrojo vidaus produkto ir darbo jėgos rodiklių kitimo tendencijos Baltijos šalyse 2000 – 2011 metais
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
80-87
PDF
Inna Zhukovich | Julia Ryzhkova
Realiųjų išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai Ukrainoje vertinimas
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
88-93
PDF