T. 51 Nr. 1 (2012): Lietuvos statistikos darbai

T. 51 Nr. 1 (2012)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2012-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
Pratarmė
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65

Straipsniai

James J. Brown | Oksana Honchar
Administracinių duomenų kokybės matavimo tyrimų planas ir vertinimo metodai
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
5-16
PDF
Andrius Čiginas
Pasikliautinieji intervalai oficialiojoje statistikoje: Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
17-21
PDF
Eglė Ignatavičiūtė | Rasa Mikalauskaitė-Arminienė | Jonas Šiaulys
Mirtingumo prognozavimas Lee-Carter’io metodu
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
22-35
PDF
Meelis K¨a¨arik | Ants Kaasik
Įmokų vertinimas taikant C&RT/Puasono modelį ir jo apibendrinimas
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
36-50
PDF
Güneş Mutlu | Ahmet Mete Çilingirtürk
Socialinis fakultetų tinklas pagal studentų pasirinkimus, siekiant aukštesnio išsilavinimo
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
51-56
PDF
Svetlana Jesiļevska
Inovacijų statistikos metodologiniai aspektai ir Latvijos inovatyvumas
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
57-65
PDF
Algimantas Misiūnas | Rūta Jazukevičiūtė
Lietuvos gyventojų lūkesčiai ir jų vertinimo galimybės
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
66-72
PDF
Vladas Rimkus
Lietuvos prekyba šakos viduje su pagrindinėmis šalimis partnerėmis
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
73-79
PDF
Einārs Ulnicāns
Bendrojo vidaus produkto ir darbo jėgos rodiklių kitimo tendencijos Baltijos šalyse 2000 – 2011 metais
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
80-87
PDF
Inna Zhukovich | Julia Ryzhkova
Realiųjų išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai Ukrainoje vertinimas
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
88-93
PDF