Inovacijų statistikos metodologiniai aspektai ir Latvijos inovatyvumas
Straipsniai
Svetlana Jesiļevska
Central Statistical Bureau of Latvia
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2012.13906
PDF

Reikšminiai žodžiai

ryšiai inovacijų procese
Bendrijos inovacijų tyrimas
inovatyvios įmonės
patentų statistika
metodinės rekomendacijos

Kaip cituoti

Jesiļevska S. (2012) „Inovacijų statistikos metodologiniai aspektai ir Latvijos inovatyvumas“, Lietuvos statistikos darbai, 51(1), p. 57-65. doi: 10.15388/LJS.2012.13906.

Santrauka

Straipsnio tikslas – aprašyti statistinius metodus, naudojamus renkant ir publikuojant inovacinius procesus Latvijoje apibūdinančius duomenis, bei pristatyti pagrindinius empirinius inovatyvumo tyrimo rezultatus. Tam pasitelkiama medžiagos apžvalga ir analizė bei statistinės analizės metodai – duomenų grupavimas, apdorojimas ir lyginimas. Latvijos centrinis statistikos biuras, naudodamas Eurostato metodiką, reguliariai renka duomenis apie Latvijos verslo įmonių inovacinę veiklą. Inovacinės veiklos vertinimas – didelis žingsnis faktais grindžiamos inovacijų politikos formavimo link. Straipsnyje apžvelgiama Latvijos centrinio statistikos biuro patirtis renkant ir teikiant duomenis apie inovatyvumą bei pateikiami siūlymai, kaip būtų galima tobulinti bendradarbiavimą tarp statistikos tarnybų ir respondentų bei motyvuoti įmones teikti teisingus ir tikslius duomenis apie inovacijas. Taip pat pristatomi 2010 metų Bendrijos inovacijų tyrimo rezultatai, gauti naudojant 1358 įmonių imtį.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.