Visuotinio atšilimo duomenų tyrimas ir juo pagrįstos statistinės išvados
Straipsniai
Julija Važnevičiūtė
Lietuvos statistikos departamentas
Nerutė Kligienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2011-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2011.13915
PDF

Reikšminiai žodžiai

visuotinio atšilimo duomenys
ARMA modeliai
prognozės
vertinimai

Kaip cituoti

Važnevičiūtė J. ir Kligienė N. (2011) „Visuotinio atšilimo duomenų tyrimas ir juo pagrįstos statistinės išvados“, Lietuvos statistikos darbai, 50(1), p. 23-31. doi: 10.15388/LJS.2011.13915.

Santrauka

Visuotinio atšilimo problema, anksčiau tirta daugiausia tik mokslininkų-klimatologų [6–8], dabar tapo tarpdisciplininių tyrimų objektu, nes klimato pokyčiai visiems kelia nerimą. Straipsnyje pateikiami rezultatai, gauti taikant atsitiktinių procesų būsimų reikšmių prognozavimo metodus, naudojant Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (angl. NASA – National Aeronautics and Space Administration) Šiaurės ir Pietų pusrutulių temperatūros svyravimų bei 5 metų vidurkio Šiaurės ir Pietų pusrutulių temperatūros svyravimų duomenis, atspindinčius temperatūros pokyčius nuo 1880 m. Duomenys analizuojami kaip laiko eilutės – jiems parinkti tinkamiausi autoregresijos ir slenkančiojo vidurkio statistiniai modeliai, įvertintos kiekvieno modelio statistinės charakteristikos ir sudarytos reikšmių prognozės naudojant parinktus vienmačius ir daugiamačius modelius.
Modelių tinkamumas buvo tiriamas tikrinant kaip jie atspindi tiriamąją duomenų seką, analizuojant liekanų funkcijas, skaičiuojant AICC informacinio kriterijaus reikšmes ir vertinant modeliais remiantis prognozuotas reikšmes. Modelių prognozės buvo lyginamos su realiomis laiko eilutės  reikšmėmis. Atlikus tyrimą buvo parinkti tinkamiausi modeliai, padaryta išvada, kad naudoti laiko eilučių modeliai gana gerai atspindi visuotinio atšilimo duomenis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.