T. 50 Nr. 1 (2011): Lietuvos statistikos darbai

T. 50 Nr. 1 (2011)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2011-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
Pratarmė
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14

Straipsniai

Rūta Kropienė | Daina Karpavičiūtė
ES taršos leidimų ateities sandorių rinka: kainų formavimosi aspektai
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
Julija Važnevičiūtė | Nerutė Kligienė
Visuotinio atšilimo duomenų tyrimas ir juo pagrįstos statistinės išvados
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
Ilze Balode
Engelio elastingumas apibrėžtas naudojant Lorenco ir koncentracijos kreives
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Atis Berzins | Peteris Zvidrins
Depopuliacija Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Algimantas Misiūnas
Nekilnojamojo turto sektoriaus pokyčiai Lietuvos ūkio kontekste
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
Arūnas Pocius
Specialistų pasiūlos kaitos Lietuvoje analizė ir jų kompetencijų vertinimo galimybės
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Anita Raubena
2010 m. žemės surašymas Latvijoje
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
Einārs Ulnicāns
Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Baltijos šalyse ir statistiniuose Latvijos regionuose 1998–2011 m.
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Iveta Vanaga
Pagrindinių kelionių ir turizmo rodiklių palyginamoji analizė: Estija, Latvija ir Lietuva 2010 m.
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Edmunds Vaskis | Zaiga Priede
Ekonomikos nuosmukis ir piniginio skurdo bei socialinės atskirties statistikos sistemos tobulinimas
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Arvydas Guogis | Natalija Bogdanova
Sovietinio socialinio draudimo modelis Lietuvoje: struktūra ir ideologija
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
Jan Kordos
Profesorius Jerzy Neyman – kai kurie apmąstymai
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
Kandela Õun | Gerda Mihhailova
Patobulinta virtualaus darbo konstrukcija Estijos paslaugų įmonių pagrindu
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20