Depopuliacija Baltijos šalyse
Straipsniai
Atis Berzins
Dept. of Statistics and Demography, University of Latvia
Peteris Zvidrins
Dept. of Statistics and Demography, University of Latvia
Publikuota 2011-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2011.13931
PDF

Reikšminiai žodžiai

depopuliacija
senėjimas
gimstamumas
mirtingumas
emigracija

Kaip cituoti

Berzins A. ir Zvidrins P. (2011) „Depopuliacija Baltijos šalyse“, Lietuvos statistikos darbai, 50(1), p. 39-48. doi: 10.15388/LJS.2011.13931.

Santrauka

Šiame straispnyje nagrinėjami pagrindiniai Baltijos šalyse vykstančių demografinių procesų bruožai. Atkūrus nepriklausomybę Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje išryškėjo gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija, kurią nulėmė neigiama natūrali gyventojų kaita ir neigiama neto tarptautinė migracija (išvykusiųjų skaičius viršija atvykusiųjų skaičių). Kartų kaitos neužtikrinantis gimstamumo lygis, santykinai aukštas mirtingumo lygis (ypač vyrų), intensyvi emigracija ir gyventojų senėjimas stebimi visose Baltijos šalyse. Šios nepalankios tendencijos ypač pasireiškė šalims įstojus į Europos Sąjungą 2004 m. Nuo 1990 m. Latvija ir Lietuva pasižymi vienais iš didžiausių depopuliacijos tempų Europoje. Depopuliacija tęsis ir artimiausiais dešimtmečiais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.