Sovietinio socialinio draudimo modelis Lietuvoje: struktūra ir ideologija
Straipsniai
Arvydas Guogis
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Natalija Bogdanova
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Publikuota 2011-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2011.13938
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinio saugumo schema
centralizuotas socialinio draudimo biudžetas
pensijų sistema

Kaip cituoti

Guogis A. ir Bogdanova N. (2011) „Sovietinio socialinio draudimo modelis Lietuvoje: struktūra ir ideologija“, Lietuvos statistikos darbai, 50(1), p. 104-113. doi: 10.15388/LJS.2011.13938.

Santrauka

Straipsnyje apibrėžiama sovietinio socialinio draudimo sistemos struktūra ir ideologija. Visoje Sovietų Sąjungos teritorijoje galiojo tie patys socialinio draudimo principai ir įstatymai. Tačiau atskirų SSRS respublikų atveju, pvz., Lietuvos SSR, pastebimi kai kurie specifiniai elementai, kurie daugiausia buvo susiję su socialinės apsaugos – socialinio draudimo ir socialinės paramos – administravimo pobūdžiu. Straipsnyje paaiškinta socialinio draudimo išlaidų problema, apibrėžtos socialinio draudimo šakos. Tai senatvės ir invalidumo pensijų, ligos, nėštumo ir gimdymo, laidojimo ir bedarbių pašalpos (pastarosios buvo mokamos labai trumpą laiką – tik ankstyvajame sovietiniame laikotarpyje). Straipsnyje remiamasi ir lyginama oficialiai skelbta SSRS ir Lietuvos SSR statistika, daugiausia – iš vėlyvojo SSRS laikotarpio (pradedant 1975 m.), t. y. tuo laikotarpiu, kai sovietinio socialinio draudimo sistema pasiekė savo ribas ir parodė savo galimybes. Nors sovietinis socialinis draudimas pasižymėjo „bismarkinio“ darbo stažo ir buvusių pajamų dydžio principais, vis tik jis buvo finansuojamas iš centralizuoto biudžeto lėšų, pervedamų iš Maskvos, ir nepasižymėjo „tikslinėmis“ darbdavių ir darbuotojų įmokomis. Didelę įtaką socialinio draudimo sistemos funkcionavimui Sovietų Sąjungoje ir Lietuvos SSR turėjo vienpartinė komunistų partijos sistema.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.