Morfologinio neiginio pragmatika: pejoratyvinis ir eufemistinis priešdėlio non- vartojimas prancūzų kalboje
Articles
Edwige Dugas
Université Lille 3 - Charles de Gaulle, France
Publikuota 2014-03-05
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17466
PDF

Reikšminiai žodžiai

pragmatika
prancūzų kalba
non-
morfologija
neiginys
semantika

Kaip cituoti

Dugas E. (2014) „Morfologinio neiginio pragmatika: pejoratyvinis ir eufemistinis priešdėlio non- vartojimas prancūzų kalboje“, Taikomoji kalbotyra, (4), p. 1-21. doi: 10.15388/TK.2014.17466.

Santrauka

Šiame straipsnyje aptariamas ypatingas morfologinio neiginio tipas prancūzų kalboje, t.y. daiktavardžių non- prefiksacija (pvz., non-violence ‘nesmurtas’). Remiantis gausiu pavyzdžiais, surinktais iš Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), iš prancūzų kalbos tekstyno Frantext ir iš interneto, parodoma, kad nors non- priešdėlio pagrindinė reikšmė yra neigimas, daiktavardžiai su priešdėliu ne- (sutrumpinti kaip [non-N]N) gali rodyti ir papildomą reikšmės atspalvį - pejoratyvinį arba eufemistinį; taigi šiame straipsnyje daroma prielaida, kad priešdėlis non- gali turėti ir pragmatinę paskirtį. Glaustai aprašius morfologinę ir semantinę daiktavardžių, prie kurių galima pridėti non- priešdėlį, įvairovę, parodoma, kad [non-N]N galima interpretuoti trejopai, t.y. a) laikantis "alternatyvios" reikšmės sampratos (pvz., les Italiens et les non-Italiens aiment la cuisine italienne ‘Italai ir ne-italai mėgsta italų virtuvę’); b) laikantis "ontologinės" reikšmės sampratos (pvz. Toute sa vie durant, Gandhi est demeuré convaincu du bien-fondé de la non-violence ‘visą savo gyvenimą Gandhi buvo įsitikinęs ne-smurto teisėtumu‘ ir c) laikantis „priešingos“ reikšmės sampratos (pvz. Les fleurs, je m’en fiche. Serais-je une non-femme? ‘Gėlės? Man nerūpi! Argi aš ne-moteris?). Antrojoje straipsnio dalyje aptariama eufemistinė ir pejoratyvinė [non-N]N vartosena. Į pejoratyvinę vartoseną anksčiau yra atkreipę dėmesį keli autoriai (Gaatone 1971, 1987, Di Sciullo ir Tremblay 1993, 1996 prancūzų kalboje; Zimmer 1964, Algeo 1971, Bauer 1983, Horn 1989 anglų kalboje). Straipsnyje parodoma, kad tie vartosenos atvejai atsiranda tada, kai [non-N]N turi priešingą reikšmę ir kad jie yra gana dažni. Taip pat pabrėžiama kalbinio konteksto svarba, palyginta su priešdėlėto daiktavardžio semantika. Toliau apžvelgiami [non-N]N eufemistinės vartosenos atvejai, susiję su „ontologine“ interpretacija, kurie yra retesni. Pastebima, kad tokius atvejus paprastai galima laikyti mandagumo apraiškomis. Straipsnio pabaigoje bandoma išvesti paralelę tarp tam tikrų [non-N]N vartosenos atvejų ir poleminių bei metalingvistinių sakinio neiginio atvejų, kaip juos yra aptarę Ducrot (1980, 1984) ir Horn (1985, 1989).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.