Nr. 4 (2014): Teminis numeris „Kalbos ir žmonės: laikas, erdvė, tapatybė“

Nr. 4 (2014)

Taikomoji kalbotyra
Teminis numeris „Kalbos ir žmonės: laikas, erdvė, tapatybė“
Publikuota 2015-03-05
Inesa Šeškauskienė | Meilutė Ramonienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
1-4
PDF
Edwige Dugas
Morfologinio neiginio pragmatika: pejoratyvinis ir eufemistinis priešdėlio non- vartojimas prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
1-21
PDF
Eglė Krivickaitė
Netikrų žodžių kartojimo testas: lietuvių vienakalbių ir dvikalbių vaikų kalbos tyrimas
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
1-22
PDF
Ala Lichačiova | Svetlana Markova
Dovanota vertybė ar įsiūlytas paveldas? Lietuvos rusakalbių nuostatos gimtosios kalbos atžvilgiu
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
1-26
PDF
Karin Sibul
Interpretuojančiosios bendruomenės: Estijos atvejo tyrimas
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
1-15
PDF
Eglė Vaivadaitė-Kaidi
Konceptualiosios LAIKO metaforos vertime: Kristijono Donelaičio „Metai“
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
1-24
PDF