Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: barbekiu atvejis
Articles
Daiva Murmulaitytė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2014-03-02
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17481
PDF

Reikšminiai žodžiai

skolinys
norminimas
semantinė žodžio struktūra
žodyninis straipsnis
leksikografija

Kaip cituoti

Murmulaitytė D. (2014) „Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: barbekiu atvejis“, Taikomoji kalbotyra, (3), p. 1-21. doi: 10.15388/TK.2014.17481.

Santrauka

Bendrinės lietuvių kalbos žodyne numatoma pateikti dažniau vartojamų skolinių. Vienas iš jų yra naujasis skolinys barbekiu. Šis skolinys kol kas nėra įtrauktas į aiškinamuosius lietuvių kalbos žodynus ir kitus leksikografijos šaltinius, išimtį sudaro tik kai kurie tarptautinių žodžių žodynai. Tuo tikslu išnagrinėta semantinė šio skolinio struktūra, vartosenos lietuvių kalboje ypatumai, norminamosios rekomendacijos. Tirtas barbekiu ir kai kuriomis reikšmėmis sinonimiškai vartojamo kito skolinio grilis pateikimas keliose dešimtyse įvairių kalbų žodynų (tiek spausdintinių, tiek elektroninių), Lietuvių kalbos instituto Naujųjų skolinių duomenų bazėje, tyrinėta jo vartosena internete. Lietuviška barbekiu vartosena rodo kiek kitokią šio žodžio semantinę struktūrą, nei pateikta anglų kalbos žodynuose. Apskritai tyrimo rezultatai leidžia pagrįstai spėti, kad skolinio barbekiu semantinė struktūra skirtingose kalbose įvairuoja ir daugiau ar mažiau skiriasi nuo šio žodžio semantinės struktūros anglų kalboje. Apibendrinant tyrimo rezultatus sukurti preliminarūs žodyniniai barbekiu ir siūlomų jo pakaitų straipsniai, kurie galėtų būti pateikti Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Barbekiu straipsnyje be dviejų, į normintojų akiratį patekusių reikšmių būtų pateikiamos ir kitos, dažnesnės, leksemos. Taip pat reikėtų peržiūrėti norminamąsias naujųjų skolinių barbekiu ir grilis rekomendacijas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.