Nr. 3 (2014): Teminis numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“

Nr. 3 (2014)

Taikomoji kalbotyra
Teminis numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“

Numerio redaktorė Loreta Vaicekauskienė

Publikuota 2015-03-02
Loreta Vaicekauskienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
1-2
PDF
Loreta Vaicekauskienė | Ineta Dabašinskienė | Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Naujųjų skolinių kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių produktyvumas
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
1-27
PDF
Laima Nevinskaitė
Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
1-32
PDF
Loreta Vaicekauskienė
„Skolos bijosi – turtų nepadarysi“. Leksikos skolinimosi poreikiai ir polinkiai 1991–2013 m. rašytiniuose tekstuose
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
1-33
PDF
Laima Nevinskaitė
Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
1-30
PDF
Jurgis Pakerys
Naujųjų skolinių duomenų bazės veiksmažodžių morfologija
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
1-26
PDF
Daiva Murmulaitytė
Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: barbekiu atvejis
Santraukos peržiūros 407 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151
1-21
PDF
Rasuolė Vladarskienė
Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 642
1-16
PDF