Nr. 3 (2014): Teminis numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“

Nr. 3 (2014)

Taikomoji kalbotyra
Teminis numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“

Numerio redaktorė Loreta Vaicekauskienė

Publikuota 2015-03-02
Loreta Vaicekauskienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
1-2
PDF
Loreta Vaicekauskienė | Ineta Dabašinskienė | Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Naujųjų skolinių kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių produktyvumas
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
1-27
PDF
Laima Nevinskaitė
Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166
1-32
PDF
Loreta Vaicekauskienė
„Skolos bijosi – turtų nepadarysi“. Leksikos skolinimosi poreikiai ir polinkiai 1991–2013 m. rašytiniuose tekstuose
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
1-33
PDF
Laima Nevinskaitė
Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 187
1-30
PDF
Jurgis Pakerys
Naujųjų skolinių duomenų bazės veiksmažodžių morfologija
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
1-26
PDF
Daiva Murmulaitytė
Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: barbekiu atvejis
Santraukos peržiūros 570 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
1-21
PDF
Rasuolė Vladarskienė
Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 897
1-16
PDF