Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė
Articles
Agnė Blažienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2015-11-07
https://doi.org/10.15388/TK.2015.17492
PDF

Reikšminiai žodžiai

narrative production
bilingualism
language acquisition
psycholinquistics rišlusis pasakojimas
dvikalbystė
kalbos įsisavinimas
psicholingvistika

Kaip cituoti

Blažienė, A. (tran.) (2015) “Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė”, Taikomoji kalbotyra, (7), pp. 1–25. doi:10.15388/TK.2015.17492.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos dvikalbių (lietuvių-anglų) vaikų, gyvenančių anglų kalbos aplinkoje, lietuvių kalbos ypatybės. Tyrimo medžiaga rinkta taikant pasakojimo kūrimo metodą. Respondentai turėjo sukurti rišlųjį pasakojimą pagal 6 paveikslėlių seką (Hickmann 2003; Gagarina et al. 2012). Išanalizavus šimtą 4–10 metų respondentų sukurtų rišliųjų pasakojimų, matyti pasakojimo kūrimo ir kalbos raida. Vyresniųjų vaikų pasakojimai ilgesni, juose pavartota daugiau žodžių, pasakojimus sudaro daugiau pasakymų, kurie yra vidutiniškai ilgesni. Reikšminių kalbos dalių (daiktavardžių, veiksmažodžių, įvardžių, būdvardžių) leksinės ir gramatikos įvairovės analizė parodė, kad respondentams augant, jų pasakojimuose pavartojama ne tik daugiau, bet ir įvairesnių žodžių. Dvikalbių vaikų rišliuosius pasakojimus palyginus su vienakalbių vaikų pasakojimais, matyti, kad dvikalbiai vaikai pavartoja žymiai daugiau žodžių nei dvikalbiai, o daiktavardžių, veiksmažodžių ir būdvardžių leksinės ir gramatinės įvairovės rodikliai yra panašūs į vienakalbių vaikų.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>