Nr. 7 (2015): Taikomoji kalbotyra

Nr. 7 (2015)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2015-11-13
Agnė Blažienė
Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
1-25
PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
Kaip tirti antrosios kalbos įsisavinimą: skerspjūvio metodas
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
1-21
PDF
Beata Butkevičiūtė
Dėl vietos prieveiksmių bura-, ora- ir şura- vartosenos turkų kalboje
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
1-22
PDF
Kristina Jakaitė-Bulbukienė
Lietuvių kalbos išlaikymą emigrantų šeimoje lemiantys veiksniai: JAV atvejis
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152
1-37
PDF
Justina Urbonaitė
Metaforos nustatymo metodikos MIPVU išbandymas lietuvių kalbos duomenims tirti: problematika ir galimi sprendimai
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
1-25
PDF
Liudmila Mockienė | Sigita Rackevičienė
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos konstitucinės teisės aktuose vartojamų vientisinių terminų šaltiniai
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
1-20
PDF

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Inesa Šeškauskienė
Metaforų tyrėjų puota, arba avinas Sardinijoje
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
1-7
PDF
Ērika Sausverde
Dvidešimt skandinavistikos studijų metų Vilniaus universitete – puota, žaidimas ir galvosūkiai
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
1-8
PDF