2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija
Articles
Vilija Tauraitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-08-13
https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

krizė
žiniasklaida
pranešimo tonas
dienotvarkės nustatymas
žiniasklaidos rėmai

Kaip cituoti

Tauraitė V. (2020) „2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 50-71. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.5.

Santrauka

Straipsnyje siekiama nustatyti, kaip Lietuvos interneto žiniasklaida atspindėjo 2008–2009 m. ekonomikos krizę ir kaip šis atspindys susijęs su realia ekonomikos situacija bei visuomenės nuomone apie ekonomikos padėtį. Žiniasklaidos atspindys buvo įvertintas pagal sudarytą naujienų agentūros BNS ir interneto portalo DELFI pranešimų tekstyną, analizuojant pranešimų kiekio ir tono kitimą, ir palygintas su statistiniais ekonomikos rodikliais. Nustatyta, kad krizės atspindys žiniasklaidoje iš esmės buvo adekvatus: pranešimų skaičiaus tendencijos atitiko svarbiausių krizės įvykių chronologiją, o pranešimų tono balanso ryšys su ekonomikos situaciją parodančiu pramonės produkcijos indeksu buvo glaudus. Atlikta analizė parodė, kad ryšys tarp BNS pranešimų ir realios padėties buvo stipresnis negu DELFI pranešimų atveju. Pastebėta, kad žiniasklaidos pranešimai turėjo reikšmingesnės įtakos vartotojų nuomonei apie ekonomiką negu vartojimui. Aptikta požymių, kad žiniasklaidos priemonės galėjo bandyti suteikti atsvarą neigiamų naujienų srautui krizės metu. Konstatuota, jog vartotojai greičiau ir ilgesniam laikui reagavo į pranešimų tono balanso blogėjimą negu gerėjimą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.