Nr. 14 (2020): Taikomoji kalbotyra

Nr. 14 (2020)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2020-06-16

Pradžios puslapiai

Meilutė Ramonienė
Turinys ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
1-4
PDF
Inga Hilbig
Nedarnioji vaikų dvikalbystė mišriose emigrantų šeimose
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 527 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Vitalija Kazlauskienė
Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Vilija Tauraitė
2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Réka Sólyom
Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Eglė Žurauskaitė
Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171 | Straipsnio (HTML) peržiūros 68
Violeta Miliun
Kodų kaita skirtingų lyčių asmenų feisbuko paskyrose. Šalčininkų rajono atvejis
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Eglė Vaisėtaitė
Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Eglė Krivickaitė-Leišienė
Tarmės įtaka garsų ir jų junginių įsisavinimui: eksperimentinis tyrimas išgalvotų žodžių pakartojimo testu
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Veronika Girininkaitė
Kalbų kaita XVIII amžiaus pabaigos Vilniaus universiteto dėstytojų laiškuose
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Jogilė Teresa Ramonaitė
Ar galime pakartoti tai, ko nesakome antrąja kalba?
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Loreta Vaicekauskienė
Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 161 | Straipsnio (HTML) peržiūros 107

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Loreta Vilkienė | Laura Vilkaitė-Lozdienė | Rita Juknevičienė | Justina Bružaitė-Liseckienė | Kinga Geben | Birutė Ryvitytė
Jei tai nepakartojama, ar tai patikimas mokslas? Atviras laiškas apie tyrimų kartojimo svarbą kiekybiniuose tyrimuose
Santraukos peržiūros 385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41