Nr. 14 (2020): Taikomoji kalbotyra

Nr. 14 (2020)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2020-06-16

Pradžios puslapiai

Meilutė Ramonienė
Turinys ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
1-4
PDF
Inga Hilbig
Nedarnioji vaikų dvikalbystė mišriose emigrantų šeimose
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Vitalija Kazlauskienė
Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Vilija Tauraitė
2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Réka Sólyom
Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Eglė Žurauskaitė
Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Violeta Miliun
Kodų kaita skirtingų lyčių asmenų feisbuko paskyrose. Šalčininkų rajono atvejis
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Eglė Vaisėtaitė
Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Eglė Krivickaitė-Leišienė
Tarmės įtaka garsų ir jų junginių įsisavinimui: eksperimentinis tyrimas išgalvotų žodžių pakartojimo testu
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Veronika Girininkaitė
Kalbų kaita XVIII amžiaus pabaigos Vilniaus universiteto dėstytojų laiškuose
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Jogilė Teresa Ramonaitė
Ar galime pakartoti tai, ko nesakome antrąja kalba?
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Loreta Vaicekauskienė
Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Loreta Vilkienė | Laura Vilkaitė-Lozdienė | Rita Juknevičienė | Justina Bružaitė-Liseckienė | Kinga Geben | Birutė Ryvitytė
Jei tai nepakartojama, ar tai patikimas mokslas? Atviras laiškas apie tyrimų kartojimo svarbą kiekybiniuose tyrimuose
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29