Nr. 14 (2020): Taikomoji kalbotyra

Nr. 14 (2020)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2020-06-16

Pradžios puslapiai

Meilutė Ramonienė
Turinys ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
1-4
PDF
Inga Hilbig
Nedarnioji vaikų dvikalbystė mišriose emigrantų šeimose
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471 | Straipsnio (HTML) peržiūros 58
Vitalija Kazlauskienė
Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Vilija Tauraitė
2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Réka Sólyom
Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Eglė Žurauskaitė
Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Violeta Miliun
Kodų kaita skirtingų lyčių asmenų feisbuko paskyrose. Šalčininkų rajono atvejis
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Eglė Vaisėtaitė
Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Eglė Krivickaitė-Leišienė
Tarmės įtaka garsų ir jų junginių įsisavinimui: eksperimentinis tyrimas išgalvotų žodžių pakartojimo testu
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Veronika Girininkaitė
Kalbų kaita XVIII amžiaus pabaigos Vilniaus universiteto dėstytojų laiškuose
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Jogilė Teresa Ramonaitė
Ar galime pakartoti tai, ko nesakome antrąja kalba?
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Loreta Vaicekauskienė
Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142 | Straipsnio (HTML) peržiūros 85

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Loreta Vilkienė | Laura Vilkaitė-Lozdienė | Rita Juknevičienė | Justina Bružaitė-Liseckienė | Kinga Geben | Birutė Ryvitytė
Jei tai nepakartojama, ar tai patikimas mokslas? Atviras laiškas apie tyrimų kartojimo svarbą kiekybiniuose tyrimuose
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39