Nr. 14 (2020): Taikomoji kalbotyra

Nr. 14 (2020)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2020-06-16

Pradžios puslapiai

Meilutė Ramonienė
Turinys ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
1-4
PDF
Inga Hilbig
Nedarnioji vaikų dvikalbystė mišriose emigrantų šeimose
Santraukos peržiūros 590 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 873 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87
Vitalija Kazlauskienė
Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Vilija Tauraitė
2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Réka Sólyom
Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Eglė Žurauskaitė
Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295 | Straipsnio (HTML) peržiūros 107
Violeta Miliun
Kodų kaita skirtingų lyčių asmenų feisbuko paskyrose. Šalčininkų rajono atvejis
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308 | Straipsnio (HTML) peržiūros 113
Eglė Vaisėtaitė
Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Eglė Krivickaitė-Leišienė
Tarmės įtaka garsų ir jų junginių įsisavinimui: eksperimentinis tyrimas išgalvotų žodžių pakartojimo testu
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145 | Straipsnio (HTML) peržiūros 92
Veronika Girininkaitė
Kalbų kaita XVIII amžiaus pabaigos Vilniaus universiteto dėstytojų laiškuose
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Jogilė Teresa Ramonaitė
Ar galime pakartoti tai, ko nesakome antrąja kalba?
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Loreta Vaicekauskienė
Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287 | Straipsnio (HTML) peržiūros 161

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Loreta Vilkienė | Laura Vilkaitė-Lozdienė | Rita Juknevičienė | Justina Bružaitė-Liseckienė | Kinga Geben | Birutė Ryvitytė
Jei tai nepakartojama, ar tai patikimas mokslas? Atviras laiškas apie tyrimų kartojimo svarbą kiekybiniuose tyrimuose
Santraukos peržiūros 489 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59