Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?
Articles
Eglė Žurauskaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-09-10
https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

lingvistinė pragmatika
galia
nemandagumas
įvaizdis
politiniai debatai

Kaip cituoti

Žurauskaitė E. (2020) „Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 82-98. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.7.

Santrauka

Straipsnio tikslas – atskleisti, kaip vyksta įvaizdžio ir galios konstravimo procesas politiniuose televizijos debatuose ir ištirti adresatą menkinančius pasakymus orientacijos į įvaizdį ir propozicinio turinio aspektais. Tikslui pasiekti kokybiniu turinio analizės metodu nagrinėtos šešios politinių TV debatų laidos, transliuotos prieš 2016 m. rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą. Bendra laidų trukmė – 360 min. Nustatyta, kad politikai siekia įtvirtinti savo galią menkindami oponento įvaizdį. Šio proceso specifiškumui nusakyti gali būti taikoma nulinės sumos lošimo metafora. Ištyrus adresatą menkinančius pasakymus paaiškėjo, kad dažniausiai taikomos netiesioginės nemandagumo strategijos, o jų turinys susijęs su oponentų veiksmų kritika. Tai rodo, kad debatų dalyviai vienas kitam kenkia neigiamai kalbėdami apie vienas kito kompetencijų stoką ir vienas kito įvaizdį menkina taip, kad nepakenktų savo pačių įvaizdžiui. Šis tyrimas gali būti įdomus politinio diskurso tyrėjams, sociolingvistams.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.