Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai
Articles
Eglė Vaisėtaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-16
https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žodyno dydis
žodyno atricija
gimtoji kalba
sociolingvistiniai veiksniai

Kaip cituoti

Vaisėtaitė E. (2020) „Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 116-132. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.9.

Santrauka

Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, ar Airijos lietuvių K1 žodynas patiria atriciją, bei pateikti įžvalgų, kokie veiksniai gali turėti įtakos tiriamųjų žodyno dydžiui. Analizuojami 100 Airijoje gyvenančių lietuvių žodyno dydžio testo rezultatai ir atsakymai į sociolingvistinio klausimyno klausimus. Tiriamosios grupės duomenys gretinami su Lietuvoje gyvenančių lietuvių (100 respondentų) duomenimis. Abiejų grupių rezultatai lyginami taikant T testą, sociolingvistinių veiksnių įtaka žodynui aprašoma atliekant regresinę analizę. Rezultatai rodo, kad Airijos lietuvių žodynas yra mažesnis nei Lietuvoje gyvenančių lietuvių ir skirtumas yra statistiškai reikšmingas. Duomenų analizė atskleidė, kad išsilavinimas neturi įtakos tiriamųjų žodyno dydžiui, tačiau stebima teigiama koreliacija su respondentų amžiumi apklausos metu ir amžiumi emigruojant. Neigiamos įtakos turi retas bendravimas lietuviškai su žmonėmis Lietuvoje. Įvertinus visus rezultatus, galima atsargiai teigti, kad Airijos lietuvių K1 žodyne esama atricijos požymių.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.