Nr. 13 (2019): Teminis numeris: Laima Nevinskaitė, Giedrius Tamaševičius. „Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010: Mokslo studija“

Nr. 13 (2019)

Taikomoji kalbotyra
Teminis numeris: Laima Nevinskaitė, Giedrius Tamaševičius. „Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010: Mokslo studija“

Šiame specialiajame žurnalo numeryje publikuojama studija apie preskriptyvizmo (kalbos taisymų) veiksmingumą Lietuvoje. Tyrimas paremtas tekstyninės analizės metodu ir kelia klausimą, kaip pasikeitė kalbos normintojų taisomų žodžių vartojimas radijuje ir televizijoje nuo 1960 iki 2010 metų.

Specialiojo numerio redaktorė: Loreta Vaicekauskienė

Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183
1-118
PDF