Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010
Pradžios puslapiai
Laima Nevinskaitė
Lietuvių kalbos institutas
Giedrius Tamaševičius
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/TK.2019.19172
PDF

Kaip cituoti

Nevinskaitė L. ir Tamaševičius G. (2019) „Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010“, Taikomoji kalbotyra, (13), p. 1-118. doi: 10.15388/TK.2019.19172.

Santrauka

Šiame specialiajame žurnalo numeryje publikuojama studija apie preskriptyvizmo (kalbos taisymų) veiksmingumą Lietuvoje. Tyrimas paremtas tekstyninės analizės metodu ir kelia klausimą, kaip pasikeitė kalbos normintojų taisomų žodžių vartojimas radijuje ir televizijoje nuo 1960 iki 2010 metų.

Specialiojo numerio redaktorė: Loreta Vaicekauskienė

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.