T. 17 (2022): Taikomoji kalbotyra

T. 17 (2022)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2022-02-27
Anželika Teresė
Lietuvių gestų kalbos poezija: gesto lokalizacija kaip metaforos raiškos priemonė
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70
Dalia Pinkevičienė
Mišrūs stiliai dviejose vienalytėse profesinėse grupėse: tapatybės raiška
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Robertas Kudirka
Slaviškos kilmės veiksmažodžiai su priesagomis -inti, -uoti, -yti, -ėti, -auti lietuvių kalbos žargone: derivaciniai ir adaptaciniai hibridai*
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Alina Yevchuk
Artimų sinonimų pasirinkimas: anglų kalba kaip svetimoji ir kaip gimtoji
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7

Recenzijos, nuomonės, apžvalgos

Inesa Šeškauskienė
Metafora ir erdvė: 14 pasaulinė metaforų tyrėjų konferencija RaAM14 Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 891 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Meilutė Ramonienė | Kinga Geben
Žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ dešimtmetis. Publikacijų apžvalga
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6

Kita

Inesa Šeškauskienė
In memoriam Nidai Burneikaitei (1964–2022)
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 94