PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS
Kalbų didaktika
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
Aušra Žemgulienė
Publikuota 2016-12-22
https://doi.org/10.15388/Verb.2016.7.10298
PDF

Reikšminiai žodžiai

pradinių klasių mokiniai
ugdymas
kalba
integracija
istorinis raštingu­mas

Kaip cituoti

Jakavonytė-Staškuvienė D. ir Žemgulienė A. (2016) „PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS“, Verbum, 70, p. 223-240. doi: 10.15388/Verb.2016.7.10298.

Santrauka

Geri kiekvieno asmens kalbiniai gebėjimai – pamatas kokybiškam mokymuisi, kokybiškam gyveni­mui. Vienas iš pažangių kalbos gebėjimų ugdymo būdų – integruotas ugdymas, kai kalbos gebėjimai ugdomi ne tik kalbų, bet ir kitų dalykų pamokose. Be to, tuo pat metu remiantis kalbiniais gebėjimais įsisavinamas dalykinis turinys, t. y. ugdomas tam tikro dalyko raštingumas. Straipsnyje pateikiama kalbinių gebėjimų integruoto ugdymo teorinė ir studija, pagrindžianti tokio ugdymo galimybes bei rekomendacijas Lietuvos ugdymo turinio tobulinimui. Empirinis tyrimas atliktas aiškinantis pradi­nių klasių mokinių istorinio laiko tėkmės supratimo gebėjimus, pasireiškiančius vaikų argumentuota kalba.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.