T. 7 (2016): Verbum

T. 7 (2016)

Verbum
Publikuota 2016-12-22

Recenzijos

Xavier Blanco Escoda
PASAULIO GARSAI, SUSTINGĘ KALBOJE
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
261-264
PDF
Danguolė Melnikienė
LE DICTIONNAIRE QUI OFFRE LES « BRUITS DU MONDE »
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
265-270
PDF
Мария Мартемьянова
О НОВОМ ИЗДАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
271-273
PDF

Kalbotyra

Sabine Albert
TRAITEMENT DE L’ADAPTATION DES EMPRUNTS DANS LE TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
7-16
PDF
Daiva Aliūkaitė | Danguolė Mikulėnienė
LIETUVOS GIMNAZISTŲ POŽIŪRIS: IŠSILAVINIMAS BENDRINĖS KALBOS VAIZDINIUOSE
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
17-33
PDF
Lina Bikelienė
PERSON MARKERS IN NON-NATIVE STUDENTS’ WRITING
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
34-43
PDF
Giovanni Dotoli
LA GRAMMAIRE DANS LA PREMIÈRE ÉDITION DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE (1694)
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
54-65
PDF
Sandrine Fuentes
LA TRADUCTION DES NOMS DE PROFESSION DANS UN SYSTÈME DE DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES COORDONNÉS (ES-FR)
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
66-83
PDF
Laura Geržotaitė | Agnė Čepaitienė
VILKAVIŠKIO JAUNUOLIŲ KALBINĖ GIMTINĖ: RIBOS, TAISYKLINGUMO IR PATRAUKLUMO VERTĖS
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
84-100
PDF
Arūnė Kairytė | Lina Bikelienė
LINGUISTIC AMBIGUITY VERSUS VAGUENESS IN BRITISH PROVERBS
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 489
101-110
PDF
Svetlana Kosova | Aistė Lukoševičiūtė
SPALVĄ REIŠKIANČIŲ BŪDVARDŽIŲ DERINIMAS SU DAIKTAVARDŽIAIS LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOSE
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1564
111-126
PDF
Roma Kriaučiūnienė | Vilija Sangailaitė
AN INQUIRY INTO THE PROCESSES OF LEXICAL EXPANSION IN CURRENT ENGLISH
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 704
127-143
PDF
Gerda Ana Melnik
THE PHONOLOGICAL ILLUSION: THE QUALITY AND NUMBER OF EPENTHETIC VOWELS
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
144-149
PDF
Danguolė Melnikienė | Karolina Chorevič
L’HYPERBOLE ET LA LITOTE DANS LE ROMAN DE F. RABELAIS « GARGANTUA ET PANTAGRUEL »
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1114
150-164
PDF
Carmen Saggiomo
IL CITOYEN NEI DIZIONARI FRANCESI TRA XVII E XVIII SECOLO
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
165-178
PDF
Dovilė Vengalienė
ON SOME HUMOROUS ASPECTS OF CONCEPTUAL BLENDING IN POLITICIZED DISCOURSE
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
179-189
PDF

Kalbų didaktika

Dalia Bukauskaitė | Dalius Jarmalavičius
EINSATZ VON GESCHLOSSENEN AUFGABEN BEIM PRÜFEN DES LESEVERSTEHENS IM FACHSPRACHENUNTERRICHT AN DER UNIVERSITÄT VILNIUS
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 533
190-207
PDF
Edita Butrimė | Giedrutė Grigonienė | Laima Šarkauskienė
PROFESINĖS TERMINIJOS LOTYNŲ KALBA PAGRINDŲ MOKYMASIS: STUDENTŲ POŽIŪRIS
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
208-222
PDF
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė | Aušra Žemgulienė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 988
223-240
PDF
Daina Kazlauskaitė | Jūratė Andriuškevičienė | Ramutė Vingelienė
ADAPTATION DES METHODOLOGIES NON- CONVENTIONNELLES LORS DES PAUSES CREATIVES
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 757
241-251
PDF
Luca Pavan
PREPOSIZIONI ITALIANE E ARTICOLI: DIFFICOLTÀ E STRATEGIE NELL’APPRENDIMENTO AI LIVELLI PIÙ BASSI DEL QCER
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 757
252-260
PDF

Atmena autoriams

Verbum 2016 Nr. 7
ATMENA AUTORIAMS
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
274-277
PDF