T. 7 (2016): Verbum

T. 7 (2016)

Verbum
Publikuota 2016-12-22

Recenzijos

Xavier Blanco Escoda
PASAULIO GARSAI, SUSTINGĘ KALBOJE
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
261-264
PDF
Danguolė Melnikienė
LE DICTIONNAIRE QUI OFFRE LES « BRUITS DU MONDE »
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
265-270
PDF
Мария Мартемьянова
О НОВОМ ИЗДАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
271-273
PDF

Kalbotyra

Sabine Albert
TRAITEMENT DE L’ADAPTATION DES EMPRUNTS DANS LE TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438
7-16
PDF
Daiva Aliūkaitė | Danguolė Mikulėnienė
LIETUVOS GIMNAZISTŲ POŽIŪRIS: IŠSILAVINIMAS BENDRINĖS KALBOS VAIZDINIUOSE
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 392
17-33
PDF
Lina Bikelienė
PERSON MARKERS IN NON-NATIVE STUDENTS’ WRITING
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
34-43
PDF
Giovanni Dotoli
LA GRAMMAIRE DANS LA PREMIÈRE ÉDITION DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE (1694)
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
54-65
PDF
Sandrine Fuentes
LA TRADUCTION DES NOMS DE PROFESSION DANS UN SYSTÈME DE DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES COORDONNÉS (ES-FR)
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
66-83
PDF
Laura Geržotaitė | Agnė Čepaitienė
VILKAVIŠKIO JAUNUOLIŲ KALBINĖ GIMTINĖ: RIBOS, TAISYKLINGUMO IR PATRAUKLUMO VERTĖS
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
84-100
PDF
Arūnė Kairytė | Lina Bikelienė
LINGUISTIC AMBIGUITY VERSUS VAGUENESS IN BRITISH PROVERBS
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 512
101-110
PDF
Svetlana Kosova | Aistė Lukoševičiūtė
SPALVĄ REIŠKIANČIŲ BŪDVARDŽIŲ DERINIMAS SU DAIKTAVARDŽIAIS LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOSE
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1629
111-126
PDF
Roma Kriaučiūnienė | Vilija Sangailaitė
AN INQUIRY INTO THE PROCESSES OF LEXICAL EXPANSION IN CURRENT ENGLISH
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 719
127-143
PDF
Gerda Ana Melnik
THE PHONOLOGICAL ILLUSION: THE QUALITY AND NUMBER OF EPENTHETIC VOWELS
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
144-149
PDF
Danguolė Melnikienė | Karolina Chorevič
L’HYPERBOLE ET LA LITOTE DANS LE ROMAN DE F. RABELAIS « GARGANTUA ET PANTAGRUEL »
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1124
150-164
PDF
Carmen Saggiomo
IL CITOYEN NEI DIZIONARI FRANCESI TRA XVII E XVIII SECOLO
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
165-178
PDF
Dovilė Vengalienė
ON SOME HUMOROUS ASPECTS OF CONCEPTUAL BLENDING IN POLITICIZED DISCOURSE
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418
179-189
PDF

Kalbų didaktika

Dalia Bukauskaitė | Dalius Jarmalavičius
EINSATZ VON GESCHLOSSENEN AUFGABEN BEIM PRÜFEN DES LESEVERSTEHENS IM FACHSPRACHENUNTERRICHT AN DER UNIVERSITÄT VILNIUS
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 574
190-207
PDF
Edita Butrimė | Giedrutė Grigonienė | Laima Šarkauskienė
PROFESINĖS TERMINIJOS LOTYNŲ KALBA PAGRINDŲ MOKYMASIS: STUDENTŲ POŽIŪRIS
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
208-222
PDF
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė | Aušra Žemgulienė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 408 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1065
223-240
PDF
Daina Kazlauskaitė | Jūratė Andriuškevičienė | Ramutė Vingelienė
ADAPTATION DES METHODOLOGIES NON- CONVENTIONNELLES LORS DES PAUSES CREATIVES
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 780
241-251
PDF
Luca Pavan
PREPOSIZIONI ITALIANE E ARTICOLI: DIFFICOLTÀ E STRATEGIE NELL’APPRENDIMENTO AI LIVELLI PIÙ BASSI DEL QCER
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 780
252-260
PDF

Atmena autoriams

Verbum 2016 Nr. 7
ATMENA AUTORIAMS
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
274-277
PDF