T. 7 (2016): Verbum

T. 7 (2016)

Verbum
Publikuota 2016-12-22

Recenzijos

Xavier Blanco Escoda
PASAULIO GARSAI, SUSTINGĘ KALBOJE
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
261-264
PDF
Danguolė Melnikienė
LE DICTIONNAIRE QUI OFFRE LES « BRUITS DU MONDE »
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
265-270
PDF
Мария Мартемьянова
О НОВОМ ИЗДАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
271-273
PDF

Kalbotyra

Sabine Albert
TRAITEMENT DE L’ADAPTATION DES EMPRUNTS DANS LE TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 483
7-16
PDF
Daiva Aliūkaitė | Danguolė Mikulėnienė
LIETUVOS GIMNAZISTŲ POŽIŪRIS: IŠSILAVINIMAS BENDRINĖS KALBOS VAIZDINIUOSE
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 452
17-33
PDF
Lina Bikelienė
PERSON MARKERS IN NON-NATIVE STUDENTS’ WRITING
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
34-43
PDF
Giovanni Dotoli
LA GRAMMAIRE DANS LA PREMIÈRE ÉDITION DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE (1694)
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
54-65
PDF
Sandrine Fuentes
LA TRADUCTION DES NOMS DE PROFESSION DANS UN SYSTÈME DE DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES COORDONNÉS (ES-FR)
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
66-83
PDF
Laura Geržotaitė | Agnė Čepaitienė
VILKAVIŠKIO JAUNUOLIŲ KALBINĖ GIMTINĖ: RIBOS, TAISYKLINGUMO IR PATRAUKLUMO VERTĖS
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
84-100
PDF
Arūnė Kairytė | Lina Bikelienė
LINGUISTIC AMBIGUITY VERSUS VAGUENESS IN BRITISH PROVERBS
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 564
101-110
PDF
Svetlana Kosova | Aistė Lukoševičiūtė
SPALVĄ REIŠKIANČIŲ BŪDVARDŽIŲ DERINIMAS SU DAIKTAVARDŽIAIS LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOSE
Santraukos peržiūros 437 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2075
111-126
PDF
Roma Kriaučiūnienė | Vilija Sangailaitė
AN INQUIRY INTO THE PROCESSES OF LEXICAL EXPANSION IN CURRENT ENGLISH
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 786
127-143
PDF
Gerda Ana Melnik
THE PHONOLOGICAL ILLUSION: THE QUALITY AND NUMBER OF EPENTHETIC VOWELS
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 458
144-149
PDF
Danguolė Melnikienė | Karolina Chorevič
L’HYPERBOLE ET LA LITOTE DANS LE ROMAN DE F. RABELAIS « GARGANTUA ET PANTAGRUEL »
Santraukos peržiūros 548 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1177
150-164
PDF
Carmen Saggiomo
IL CITOYEN NEI DIZIONARI FRANCESI TRA XVII E XVIII SECOLO
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
165-178
PDF
Dovilė Vengalienė
ON SOME HUMOROUS ASPECTS OF CONCEPTUAL BLENDING IN POLITICIZED DISCOURSE
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 491
179-189
PDF

Kalbų didaktika

Dalia Bukauskaitė | Dalius Jarmalavičius
EINSATZ VON GESCHLOSSENEN AUFGABEN BEIM PRÜFEN DES LESEVERSTEHENS IM FACHSPRACHENUNTERRICHT AN DER UNIVERSITÄT VILNIUS
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 692
190-207
PDF
Edita Butrimė | Giedrutė Grigonienė | Laima Šarkauskienė
PROFESINĖS TERMINIJOS LOTYNŲ KALBA PAGRINDŲ MOKYMASIS: STUDENTŲ POŽIŪRIS
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
208-222
PDF
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė | Aušra Žemgulienė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 463 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1275
223-240
PDF
Daina Kazlauskaitė | Jūratė Andriuškevičienė | Ramutė Vingelienė
ADAPTATION DES METHODOLOGIES NON- CONVENTIONNELLES LORS DES PAUSES CREATIVES
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 823
241-251
PDF
Luca Pavan
PREPOSIZIONI ITALIANE E ARTICOLI: DIFFICOLTÀ E STRATEGIE NELL’APPRENDIMENTO AI LIVELLI PIÙ BASSI DEL QCER
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 866
252-260
PDF

Atmena autoriams

Verbum 2016 Nr. 7
ATMENA AUTORIAMS
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
274-277
PDF