Vokiečių ordino raštų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai
Straipsniai
Grasilda Blažienė
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11266
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Blažienė G. (2017) „Vokiečių ordino raštų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai“, Vertimo studijos, 100, p. 7-19. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11266.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka vokiečių kalba]

Straipsnyje aptariami Vokiečių ordino dokumentų vertimo į lietuvių kalbą niuansai. Trumpai apžvelgiamos baltiškų, lietuvių ir prūsų, tikrinių vardų lietuvinimo tendencijos istorikų parengtuose vertimuose, atkreipiant dėmesį, kad iš akių išleistas labai svarbus prūsiškų tikrinių vardų lietuvinimo aspektas: būtinybė lietuvinant prūsiškus vardus atsižvelgti į jų autentišką lytį, pasitelkiant ir kalbininkų darbus. Atskirai dėmesio skiriama ir veikiausiai prūsiško žodžio graude, grawde vertimui į lietuvių kalbą, pasiremiant ir to žodžio vartojimo kontekstu vegeberichtuose ir kituose šaltiniuose, drauge pasitelkiant to paties pavadinimo onimus: prūsiškus asmenvardžius ir vietovardžius. Tyrimo medžiaga iliustruojama lietuviško vardyno pavyzdžiais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.