ES reglamentai: leksinių samplaikų vertimo iš anglų į lietuvių kalbą tendencijos
Straipsniai
Mantas Noreika
Inesa Šeškauskienė
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11302
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Noreika M. ir Šeškauskienė I. (2017) „ES reglamentai: leksinių samplaikų vertimo iš anglų į lietuvių kalbą tendencijos“, Vertimo studijos, 100, p. 156-174. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11302.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Remiantis Biber et al. (2004) leksinių samplaikų tyrimo įžvalgomis ir Sinclair (1991) pastebėjimais, susijusiais su sustabarėjusios kalbos (angl. formulaic language) semantiniu nedalomumu (angl. compositionality of meaning) ir kai kurių vienetų deleksikalizacija, šiame tyrime nagrinėjamos keturių žodžių ilgio leksinės samplaikos, randamos ES teisės diskurse anglų kalba, daug dėmesio skiriant leksinių samplaikų semantinių ir struktūrinių ypatybių išlaikymui verčiant į lietuvių kalbą. Tyrime nagrinėjamos 43 leksinės samplaikos, išskirtos iš 59579 žodžių apimties tyrimui sudaryto ES teisės anglų kalbos tekstyno, susidedančio iš penkių reglamentų, susijusių su maisto produktų ženklinimu ir ant maisto produktų leidžiamais vartoti teiginiais, tekstų. Tiriant nustatyta, kad leksinės samplaikos gali būti verčiamos į lietuvių kalbą pasitelkiant frazes ir šalutinius sakinius, pavienius leksinius žodžius, pavienius funkcinius žodžius, gramatinę linksnio kategoriją arba visai praleidžiamos vertime. Verčiant leksines samplaikas linkstama neilginti teksto. Dažniau pasitaiko trumpesni atitikmenys. Kai kurių samplaikų vertimas itin įvairus – jos verčiamos vienu daiktavardžiu, prielinksniu, fraze arba praleidžiamos. Labiau linkstama rinktis veiksmažodines, o ne daiktavardines frazes. Kelios samplaikos turi lietuvių kalboje labai stabilius atitikmenis. Šios tendencijos susijusios su santykinai neilga teisės kalbos vertimo į lietuvių kalbą tradicija, samplaikų variantiškumu originalo kalboje, ryškia kai kurių iš jų deleksikalizacija ir, manytina, individualiu vertėjo pasirinkimu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.