Bendrosios darbo apmokėjimo sąvokos raiška anglų ir lietuvių kalbose
Straipsniai
Aušra Tekoriūtė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-6428-6664
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/VertStud.2020.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

terminas
vertimas
darbo užmokestis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Kaip cituoti

Tekoriūtė A. (2020) „Bendrosios darbo apmokėjimo sąvokos raiška anglų ir lietuvių kalbose“, Vertimo studijos, (13), p. 70-88. doi: 10.15388/VertStud.2020.5.

Santrauka

Šis straipsnis yra sistemingos, darbo užmokesčio reglamentavimo srities žiniomis grįstos anglų ir lietuvių terminų analizės dalis, būtent: terminai, reiškiantys pačią bendriausią darbo užmokesčio sąvoką. Analizė remiasi daugiausia Lietuvos Respublikos darbo kodekso IX skyriaus tekstu ir jo vertimu į anglų kalbą bei Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) konvencijų bei kitų darbo užmokesčio problemoms skirtų teisinių tekstų vertimu į lietuvių kalbą. Nustatyta, kad kai kurie pačią bendriausią darbo užmokesčio sąvoką reiškiantys terminai savo semantika ir funkcinėmis ypatybėmis yra labai panašūs ir tekste dažnai keičia vienas kitą. Tačiau kai kurie šiai grupei priklausantys terminai turi savitų semantinių požymių, kurie riboja jų vartojimą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.