Architektūros terminų perteikimo problemos K. Framptono knygos „Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai“ lietuviškame vertime
Straipsniai
Aleksandra Posaškova
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-7710-1836
Nijolė Burkšaitienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-3806-3392
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/VertStud.2021.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

architektūros terminai
terminų vertimas
terminų nustatymas
ekvivalentiškumas
variantiškumas
sinonimiškumas

Kaip cituoti

Posaškova A. ir Burkšaitienė N. (2021) „Architektūros terminų perteikimo problemos K. Framptono knygos ,Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai‘ lietuviškame vertime“, Vertimo studijos, 14, p. 86-102. doi: 10.15388/VertStud.2021.6.

Santrauka

The article explores problems of translation of architectural terms from English into Lithuanian by analysing the terms found in K. Frampton’s book Modern Architecture: A Critical History and their translation into Lithuanian in Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai (translated by S. Kozulaitė). In order to identify architectural terms in the original text, a special term identification application was created and used. Thus, 132 English architectural terms were identified and semantic analysis of these terms as well as the analysis of their translation was conducted. It was established that the main problems of translating architectural terms were caused by the difficulty of their identification in the original text, their variation and synonymy in Lithuanian. The research results suggest that translation of some architectural terms from English into Lithuanian may be a challenge caused by the difficulty of establishing an equivalent term arising from the existing synonymity or variation of architectural terms in the Lithuanian language.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.