IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA

Aistė Čepulytė, Vykintas Vaitkevičius

Santrauka


Tyrimo objektas – 1949 m. vasarį įvykęs Lietuvos partizanų vadų susitikimas, jo eiga. Analizuojami su susitikimu susiję duomenys, tikslinami istorinėje literatūroje esantys teiginiai ir keliama hipotezė, kad tiksli Lietuvos partizanų vadų susitikimo, priimtų dokumentų data konspiracijos sumetimais galėjo būti slepiama ir lemia šaltinių prieštaringumą.

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5023