T. 43 (2019): Lietuvos istorijos studijos

T. 43 (2019)

Lietuvos istorijos studijos
Publikuota 2019-08-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
1-7
PDF

Straipsniai

Martynas Jakulis
Vilniaus bonifratrų personalinė sudėtis XVII amžiaus antroje pusėje‒XVIII amžiuje
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Zenonas Butkus
1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Marius Ėmužis
Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Darius Indrišionis
„Apsimetinėjo banditais“: kriminalinių gaujų mimezės 1945–1957 metais Lietuvoje analizė
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Inga Arlauskaitė Zakšauskienė
Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25

Klasika

Mingailė Jurkutė
Charles A. Beard. Ta kilni svajonė
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26

Šaltinio publikacija

Marija Drėmaitė, Robertas Motuzas
Vladas Švipas – Walter Gropius: laiškai, 1948–1953 m.
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Recenzijos

Povilas Andrius Stepavičius
Ars memoriae. Ankstyvųjų Naujųjų laikų žmogaus atminties realijos
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Kita

Rugilė Rožėnė
Individualus požiūris į masinę statybą
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Darius Indrišionis, Darius Indrišionis
Kaip istorikai ne(už)kirto kelio Gruodžio 17-osios perversmui
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Leonas Nekrašas
Tarp selekcijos ir kolekcijos
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
162-164
PDF