T. 43 (2019): Lietuvos istorijos studijos

T. 43 (2019)

Lietuvos istorijos studijos
Publikuota 2019-08-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
1-7
PDF

Straipsniai

Martynas Jakulis
Vilniaus bonifratrų personalinė sudėtis XVII amžiaus antroje pusėje‒XVIII amžiuje
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Zenonas Butkus
1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Marius Ėmužis
Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Darius Indrišionis
„Apsimetinėjo banditais“: kriminalinių gaujų mimezės 1945–1957 metais Lietuvoje analizė
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Inga Arlauskaitė Zakšauskienė
Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39

Klasika

Mingailė Jurkutė
Charles A. Beard. Ta kilni svajonė
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40

Šaltinio publikacija

Marija Drėmaitė | Robertas Motuzas
Vladas Švipas – Walter Gropius: laiškai, 1948–1953 m.
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41

Recenzijos

Povilas Andrius Stepavičius
Ars memoriae. Ankstyvųjų Naujųjų laikų žmogaus atminties realijos
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40

Kita

Rugilė Rožėnė
Individualus požiūris į masinę statybą
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Darius Indrišionis | Darius Indrišionis
Kaip istorikai ne(už)kirto kelio Gruodžio 17-osios perversmui
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Leonas Nekrašas
Tarp selekcijos ir kolekcijos
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
162-164
PDF