T. 43 (2019): Lietuvos istorijos studijos

T. 43 (2019)

Lietuvos istorijos studijos
Publikuota 2019-08-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
1-7
PDF

Straipsniai

Martynas Jakulis
Vilniaus bonifratrų personalinė sudėtis XVII amžiaus antroje pusėje‒XVIII amžiuje
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 57
Zenonas Butkus
1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Marius Ėmužis
Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Darius Indrišionis
„Apsimetinėjo banditais“: kriminalinių gaujų mimezės 1945–1957 metais Lietuvoje analizė
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Inga Arlauskaitė Zakšauskienė
Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39

Klasika

Mingailė Jurkutė
Charles A. Beard. Ta kilni svajonė
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41

Šaltinio publikacija

Marija Drėmaitė | Robertas Motuzas
Vladas Švipas – Walter Gropius: laiškai, 1948–1953 m.
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41

Recenzijos

Povilas Andrius Stepavičius
Ars memoriae. Ankstyvųjų Naujųjų laikų žmogaus atminties realijos
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40

Kita

Rugilė Rožėnė
Individualus požiūris į masinę statybą
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Darius Indrišionis | Darius Indrišionis
Kaip istorikai ne(už)kirto kelio Gruodžio 17-osios perversmui
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Leonas Nekrašas
Tarp selekcijos ir kolekcijos
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
162-164
PDF