1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
Straipsniai
Zenonas Butkus
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-08-08
https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

bolševikai
pučas
revoliucijos eksportas
diplomatija
Estija
Latvija
Lietuva
Rusija
SSRS

Kaip cituoti

Butkus Z. (2019) „1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė“, Lietuvos istorijos studijos, 430, p. 22-43. doi: 10.15388/LIS.2019.43.2.

Santrauka

Straipsnyje, tiriant komunistinį 1924 m. gruodžio 1 d. pučą, aiškinamasi, kokį vaidmenį jį organizuojant suvaidino Estijos komunistai ir kokį faktiškai aukščiausioji SSRS valdžia – politbiuras ir nuo jo priklausomas Kominternas, kaip į šį pučą reagavo gretimos Baltijos šalys, kaip jis paveikė šių šalių tarptautinę padėtį, jų santykius su Sovietais bei Vakarų valstybėmis. Estams pučą operatyviai likvidavus, pasaulinės revoliucijos eksportas Vakarų kryptimi iš esmės sustojo, sustojo ligi pat Antrojo pasaulinio karo pradžios. Siekiama nustatyti, kaipgi estams tada pavyko ir apginti savąjį valstybingumą, ir sustiprinti gretimų šalių saugumą, taip pat kaip pučas vertintas diplomatijoje bei viešajame diskurse.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.