Buhalterio kompetencijų pripažinimo iššūkiai ir tendencijos
Straipsniai
Liucija Budrienė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva
Milda Kvekšienė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva
Audronė Meškelienė
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva
Publikuota 2014-12-19
https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.14
PDF

Reikšminiai žodžiai

kompetencija
kvalifikacija
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
neformalusis ir savaiminis mokymasis

Kaip cituoti

Budrienė L., Kvekšienė M. ir Meškelienė A. (2014) „Buhalterio kompetencijų pripažinimo iššūkiai ir tendencijos“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 149-159. doi: 10.15388/batp.2014.No16.14.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama kompetencijos sąvoka. Straipsnio autorės priėjo išvadą, kad žinios sudaro kompetencijos pagrindą, o įgūdžiai – svarbiausias darbuotojo profesionalumo kriterijus – atsiranda kartu su patirtimi. Tuo tarpu kompetencija yra patikrintas gebėjimas – būtina kompetentingumo sąlyga. Asmens gebėjimai ugdomi bei tobulinami pagal kompetencijas, apibrėžtas profesijos standarte, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Pokyčiai lemia apskaitos specialistų siekį įgyti naujų kompetencijų ir jas formalizuoti. Tyrimas atskleidė, kad neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas asmeniui sudaro sąlygas profesiniam augimui bei leidžia aktyviau siekti profesinės karjeros, skatina savęs pažinimą, atveria galimybes įgyti formalią kvalifikaciją mažesnėmis sąnaudomis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.