Nr. 16 (2014): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 16 (2014)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2014-12-19

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46

Straipsniai

Aurelija Kustienė
Nepriklausomas auditas kaip strateginis įrankis informacijos asimetriškumui rinkoje sumažinti
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
10-18
PDF
Rasa Kanapickienė
Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
19-27
PDF
Daiva Tamulevičienė
Kontrolingo koncepcija ir jos evoliucija
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
28-39
PDF
Rūta Klimaitienė | Kristina Rudžionienė | Andželika Verbliugevičiūtė
ABC metodo efektyvumas mažose įmonėse
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
40-54
PDF
Jonas Mackevičius | Lukas Giriūnas
Įmonių veiklos rizikų valdymo ir vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
55-63
PDF
Jovita Jusytė | Irma Kamarauskienė
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų santykinė analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
64-78
PDF
Gintarė Labonaitė | Rasa Subačienė
Grynojo pelningumo vertinimo metodika
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 692
79-88
PDF
Lukas Giriūnas | Gintarė Giriūnienė
Verslaus subjekto identifikacinis tyrimas
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155
89-96
PDF
Gintarė Giriūnienė
Verslumą sąlygojančių veiksnių tyrimas
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
97-104
PDF
Erika Beniušytė | Aurelija Zonienė
Investicijų į ilgalaikį turtą finansinio pagrindimo modelis
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
105-113
PDF
Deimena Kiyak
Individualaus investuotojo investavimo alternatyvų vertinimo kriterijų modeliavimas
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
114-128
PDF
Jonas Mackevičius | Vilius Savickas
Prof. Vlado Jurgučio įžvalgos apie bankus ir jų plėtotė lietuvių auditorių darbuose
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
129-140
PDF
Romualdas Valkauskas
Specialistų kompetencijų vertinimas
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
141-148
PDF
Liucija Budrienė | Milda Kvekšienė | Audronė Meškelienė
Buhalterio kompetencijų pripažinimo iššūkiai ir tendencijos
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
149-159
PDF
Audronė Bagdonienė | Fausta Smolenskienė
Buhalterinės apskaitos specialybės absolventų įsidarbinimo galimybių darbo rinkoje analizė darbo jėgos pasiūlos ir paklauso kontekste
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
160-171
PDF
Lina Kušleikienė | Renata Šivickienė
Metodų, ugdančių verslumo kompetenciją, taikymas Šiaulių valstybinės kolegijos finansų srities paskaitose
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
172-181
PDF