Metodų, ugdančių verslumo kompetenciją, taikymas Šiaulių valstybinės kolegijos finansų srities paskaitose
Straipsniai
Lina Kušleikienė
Šiaulių valstybinė kolegija, Lietuva
Renata Šivickienė
Šiaulių valstybinė kolegija, Lietuva
Publikuota 2014-12-19
https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.16
PDF

Reikšminiai žodžiai

verslumas
kompetencija
gebėjimai
ugdymas
metodai

Kaip cituoti

Kušleikienė L. ir Šivickienė R. (2014) „Metodų, ugdančių verslumo kompetenciją, taikymas Šiaulių valstybinės kolegijos finansų srities paskaitose“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 172-181. doi: 10.15388/batp.2014.No16.16.

Santrauka

Verslumo įgūdžiai reikalingi kasdien ir visose gyvenimo srityse: ieškantis darbo, dirbant, kuriant verslą bei priimant svarbius sprendimus kasdieniame gyvenime. Svarbu, kad aukštosiose mokyklose būtų kuriama verslumą ugdanti aplinka, skatinanti studentų iniciatyvumą, diegiamas projektinis mokymas, stiprinamas ryšys tarp teorijos ir praktikos, lanksčiau organizuojamas mokymas ir mokymasis.

Tyrimo objektas – verslumo ugdymo metodai. Tyrimo tikslas – atskleisti metodų, taikomų studentų verslumo kompetencijos ugdymui, svarbą finansų srities paskaitose. Tyrimas atliktas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Tyrimas apie verslumo ugdymą buvo atliktas 2014 metų balandžio – gegužės mėn., pasitelkus duomenų rinkimo metodą – anketavimą. Parengta anketa sudaryta iš trijų struktūrinių dalių: įžanginės, pagrindinės ir baigiamosios. Tyrime dalyvavo 100 studentų.

Išanalizavus tyrimo duomenis, galima teigti, kad siekiant ugdyti verslumo kompetenciją, dėstytojai naudoja įvairius aktyviuosius metodus, studentai yra motyvuoti ir nori išbandyti vis naujus metodus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.