Kokybės audito metodologijos tobulinimas
Straipsniai
Indrė Pečiulytė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Juozas Ruževičius
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-07-07
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.1
PDF

Reikšminiai žodžiai

kokybės auditas
audito procesas
audito sistema
audito metodologija
tobulinimas
modelis
apklausa

Kaip cituoti

Pečiulytė I. ir Ruževičius J. (2014) „Kokybės audito metodologijos tobulinimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), p. 8-25. doi: 10.15388/batp.2014.15A.1.

Santrauka

Audito metodologija plačiai nagrinėjama tiek užsienio, tiek Lietuvos autorių mokslinėje literatūroje, tačiau išsamių studijų, kuriose būtų sistemingai analizuojamos visos šiuo metu naudojamos audito rūšys, nėra daug. Kokybės audito metodologija taip pat nėra pilnai išnagrinėta ir aiškiai susisteminta. Nagrinėjant audito koncepcijas sunku vienareikšmiškai nustatyti, kuriam audito tipui – veiklos ar valdymo yra priskirtinas kokybės auditas. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad visoje audito sistemoje kokybės auditą galima identifikuoti kaip veiklos audito sudedamąją dalį. Straipsnyje, remiantis teorinės literatūros sistemine analize ir kokybės auditorių bei ekspertų anketinės apklausos rezultatais, suformuotas audito sistemos pagal funkcinį požymį modelis, identifikuoti kokybės audito atlikimo būdų privalumai ir trūkumai bei pateiktos kokybės audito metodologijos tobulinimo rekomendacijos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.